PLAĆANJE RAČUNA

10 veljače 2015, Komentari Komentari isključeni za PLAĆANJE RAČUNA

Račun je plativ bez naplate naknade za usluge platnog prometa na lokaciji:

  • Blagajna Vodovoda i odvodnje d-.o.o. Šibenik, Kralja Zvonnimira 50, Šibenik
  • Fina, Perivoj Luje Maruna 1, Šibenik

Račun za isporučenu vodu je potrebno platiti do dospijeća navedenog na svakom računu. Budući da je na svakom računu vidljivo naznačena opomena u slučaju dugovanja, važno je da se računi plaćaju po dospijeću, u protivnom se izlažete dodatnim troškovima skidanja vodobrojila o trošku stranke i utuženja. Za ponovno priključenje na vodoopskrbni sustav potrošač je u obvezi platiti neplaćeni dug i troškove skidanja i ponovnog  postavljanja vodomjera po važećem cjeniku.

Comments are closed.