PROMJENE PODATAKA

10 veljače 2015, Komentari Komentari isključeni za PROMJENE PODATAKA

U slučaju promjene korisnika vodnih usluga (promjene vlasništva ili korisništva nekretnine) evidentirani korisnik vodnih usluga u obvezi je, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene, pisanim putem nas izvijestiti o nastalim promjenama i dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se može izvršiti promjena podataka u evidenciji korisnika vodnih usluga, dostaviti očitano stanje vodomjera i podmiriti sva dugovanja s osnova isporučenih vodnih usluga u periodu prije podnošenja zahtjeva za promjenu korisnika vodnih usluga.

Kao isporučitelj vodnih usluga ovlašteni smo izvršiti izmjenu na zahtjev novog korisnika vodnih usluga (novog vlasnika ili korisnika nekretnine) u slučaju da nas o nastaloj promjeni u korištenju vodnih usluga nije izvijestio evidentirani korisnik vodnih usluga.

Novi vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je uz zahtjev priložiti dokumentaciju kojom dokazuje osnovanost zatražene promjene.

Način predaje zahtjeva:

  • osobno u Upravnoj zgradi Društva na adresi Kralja Zvonimira 50, Šibenik
  • Služba prodaje, šalter, telefon 022/311 842,845
  • Radno vrijeme: radnim danom od 7.30 do 14 sati
  • poštom na adresu Kralja Zvonimira 50, Šibenik
  • na mail adresu kontakt@vodovodsib.hr

 Obavezni prilog, uvjet za rješavanje zahtjeva:

 Vlasnik građevine:

Preslike dokaza o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine, ne stariji od 6 mjeseci

Preslike izvatka iz zemljišne knjige, ili ugovora o kupoprodaji, ili rješenja o nasljeđivanju, ili građevne dozvole i dr.

 Korisnik građevine:

Dokaz o korištenju građevine

Ugovor kojim vlasnik prenosi pravo za podnošenje ovog zahtjeva na korisnika

Troškovi zatražene usluge ne naplaćuju se

Dokumenti:

Promjena vlasnika ili korisnika vodovodnog priključka

Comments are closed.