POVIJEST

11 veljače 2015, Komentari Komentari isključeni za POVIJEST

vodovodIzgradnjom prvog javnog vodovoda 1879. godine, započinje izgradnja vodovodne infrastrukture današnjeg poduzeća Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik. Glavni investitor izgradnje vodovoda bila je Uprava državnih željeznica, kojoj je zbog upotrebe parnih lokomotiva voda predstavljala osnovnu potrepštinu za rad. Zbog toga su se crpna stanica, tlačni i gravitacijski vod vodili kao osnovno sredstvo željeznice. Razvoj industrije i trgovine povećavao je i broj stanovništva što je ujedno utjecalo i na povećanje potrošnje pitke vode. Zbog vlasničkih prava, za željeznicu se morala osigurati određena količina vode, dok je stanovništvo dobivalo preostalu količinu. Općina 1888. godine traži reviziju ugovora o opskrbi vode s Upravom državnih željeznica. U njemu općina traži pravo na upravljanje vodovodom uz poštivanje prava vlasništva te 24-satni rad. Od prvotnih 300 priključaka, već 1906. godine broj se popeo na 1200. Grad se u to vrijeme razvija u jaki vojnički centar, razvija se trgovina i industrija, pojačava se prometna povezanost. Zbog lošeg stanja u kojem se nalazila vodovodna infrastruktura 1908. godine, općina Šibenik naručuje projekt rekonstrukcije vodovoda. 1909. godine Ministarstvo željeznica izdaje suglasnost, a 1910. Sresko poglavarstvo izdaje dozvolu za rekonstrukciju. Zbog pogrešaka u prvotnom projektu, sam zahvat je izrađen po izmijenjenom projektu u razdoblju od 1914. do 1918. godine. Crpno postrojenje je pregledano i komisijski primljeno 15. lipnja 1918., a 6. srpnja 1918. izvršen je komisijski tehnički prijem. S Ministarstvom državnih željeznica nije potpisan nikakav ugovor te one nisu uplatile novčani doprinos.
Današnja infrastruktura rezultat je rekonstrukcija i nadogradnji ovog prvotnog javnog vodovoda grada Šibenik, koju je obavljalo komunalno poduzeće “Vodovod i kanalizacija” Šibenik, koje mijenja naziv u današnji “Vodovod i odvodnja d.o.o.” Šibenik.
Vrlo važan događaj za vodoopskrbu Dalmatinske regije dogodio se 1994. godine, kada zbog teške situacije u kojoj se nalazila vodoopskrba zadarskog područja, Vlada Republike Hrvatske predlaže spajanje vodoopskrbnih područja Zadra i Šibenika. 18. studenog 1994. Vlada RH prihvaća projekt i započinju radovi prve faze. 2. lipnja 1998. godine dobiva se suglasnost za priključenje vodospreme Čelačine, čime su povezani vodoopskrbni sustavi zadarske i šibenske regije.
Uz opskrbu pitkom vodom, poduzeće Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik bavi se i odvodnjom otpadnih voda. Iako ne postoji nekakva potvrda o počecima odvodnje u gradu Šibeniku, vođeni primjerima starih gradova u svijetu, možemo zaključiti da se odvodnja rješavala davno prije izgradnje prvog javnog vodovoda. Prije same izgradnje vodovoda, stanovništvo se koristilo bunarima i cisternama kao izvorima pitke vode što upućuje da su morali rješavati i problem odvodnje. Sva odvodnja bila je riješena ispuštanjem otpadnih voda u akvatorij gradske luke. 2000. godine napravljena je studija utjecaja na okoliš koja postaje glavni dokument u daljnjem razvoju odvodnje. Zbog toga je izgrađen uređaj za zbrinjavanje otpadnih voda (kolektor) koji će vršiti pročišćavanje otpadnih voda i njihovo ispuštanje u otvoreno more. Svi ispusti u gradsku luku (njih 33) prikupljeni su i preusmjereni u kolektorske kanale. Izgrađena je crpna stanica Mulo Krka te crpna stanica Mandalina, tlačni cjevovod te kopneni i pomorski ispust.
U fazi su završni radovi na priključenju cjelokupnog grada Šibenika na kolektorski sustav. Zasigurno će, kada bude izgrađen sustav odvodnje u svoj svojoj veličini, biti u funkciji boljeg i kvalitetnijeg življenja, kao i zaštite okoliša.

Comments are closed.

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close