UPOV

14 ožujka 2015, Komentari Komentari isključeni za UPOV

LABORATORIJ

U sklopu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV-a Šibenik, postoji laboratorij u kojem se vrše analize otpadnih voda.

1

2

Analizu otpadnih voda, sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda provodi:

 • interni laboratorij odvodnje
 • vanjski, neovisni ovlašteni laboratorij – 12 puta godišnje na mjestu ulaza u uređaj, 9 puta godišnje kompozitni uzorak na izlazu iz uređaja (Prema Vodopravnoj dozvoli).

Očevidnici o analizama i protoku otpadne vode dostavljaju se Hrvatskim vodama.

 

 

Analize koje vrši interni Laboratorij- UPOV Šibenik:

 • Fizikalne analize:
 • pH
 • otopljeni kisik
 • provodljivost
 • suspendirane tvari
 • taložive tvari
 • Kemijske analize:
 • Kloridi
 • BPK5
 • KPK
 • Amonijak
 • Nitrati
 • Nitriti
 • Ukupni fosfor
 • Ukupni dušik
 • Analize se vrše na lokacijama:
 • Ulazu u UPOV (prije grube rešetke)
 • Izlazu iz uređaja
 • Ostali dijelovi mreže odvodnje (po potrebi)

 

UPOV (Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda)

Središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Šibenik čini mehanički predtretman i prvi stupanj pročišćavanja na koje se nastavlja pomorski ispust.

3

 

Opis tehnološkog postupka pročišćavanja:

 1. Ulazno okno prihvaća otpadnu vodu iz 2 tlačna cjevovoda (CS Mandalina i CS Solaris). U sljedećim fazama okno će prihvaćati otpadnu vodu iz još 2 tlačna cjevovoda (Ražine-Podi i Brodarica).

4

 1. Otpadna voda ide u prostoriju rešetki i to prvo na grube (40mm), a potom na fine rešetke (3mm). Za dotok vode postoje 2 kanala i 1 by-pass kanal u slučaju prevelike količine vode. Mehanizam za čišćenje rešetki izvlači otpad koji potom ide u kontejnere (prostorija s kontejnerima). Otpad se odvozi i zbrinjava prema Zakonu o zbrinjavanju otpada. Ocjedna voda vraća se u kanal.

Prostorija rešetki se ventilira ovisno o količini plinova u njoj.

5

6

7

8

Za mjerenje plinova postoje sonde za mjerenje H2S, CH4, NH3, postavljene u prostor s rešetkama kao i u prostor s kontejnerima. Plinovi se mjere 24h dnevno. Monitoring koncentracije plinova kao i čitavog sustava UPOV-a vrši se 24h dnevno u upravnoj građevini.

Zrak iz prostorije rešetki pročišćava se dalje na biofilteru koji je punjen smjesom kokosovih vlakana i četinjača.

9

 1. Uređaj za mjerenje protoka nalazi se u otvorenom kanalu nizvodno od finih rešetki.

10

 1. Aerirani pjeskolov/mastolov– izdvajanje ulja i masti vrši se zgrtačem po površini otpadne vode. Ulja i masti se odvode u betonski bazen te se odvode posebnim komunalnim vozilom na obradu sukladno Zakonu o zbrinjavanju otpada.

Pijesak se kupi zgrtačem po dnu bazena i uz pomoć mamut pumpi odlazi u klasirer pijeska.

11

 

12

 1. Takva pročišćena voda odlazi do pomorskog ispusta dužine 4595 m s difuzorom dužine 405 m. Dubina na kojoj se nalazi difuzor je 60 m,a nalazi se ispred južne otoka Zlarina. Ispuštena količina vode je cca. 10000 m3/dan.

Comments are closed.