Zakoni, pravilnici i odluke

22 ožujka 2015, Komentari Komentari isključeni za Zakoni, pravilnici i odluke

ZAKONI, PRAVILNICI I ODLUKE:

Odluka Općine Bilice o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Prgomet o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Tribunj o obvezi plaćanja naknade za razvoj vodoopskrbe

Odluka Općine Lećevica o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o naknadi za zbrinjavanje fekalija

Odluka o naknadi za razvoj odvodnje na vodoopskrbnom području grada Šibenika

Odluka Općine Tribunj o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Unešić o priključenju na komunalne vodne građevine

Izmjene i dopune Odluka Općine Unešić o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Stankovci o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Grada Drniša o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Grada Skradina o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o izmjenama Odluke Grada Skradina o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Grada Vodica o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Kistanje o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Marina o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Murter o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Pirovac o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Primorski Dolac o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Primošten o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Rogoznica o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Općine Tisno o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka Grada Vodica o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Vodica

Odluka Općine Bilice o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području Općine Bilice

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Vodica

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.pdf

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga

Priključenje na komunalnu infrastrukturu

Odluka o uvjetima isključenja

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakon o financiranju o vodnoga gospodarstva

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o vodama 2010

Odluka Općine Primošten o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu

Odluka Općine Primošten o obračunu u naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka općinskog vijeća Općine Tisno o izmjeni i dopuni odluke o naknadi za razvoj na području općine Tisno

Odluka Općinskog vijeća Općine Tisno o naknadi za razvoj odvodnje na području naselja Betina

Odluka o izmjenama i dopunama odluke Općinskog vijeća Općine Tisno o naknadi za razvoj na području Betine

Odluka Općinskog vijeća Općine Tisno o naknadi za razvoj odvodnje na području Tisnog i Jezera

Odluka Općine Rogoznica o naknadi za razvoj sustava odvodnje

 

Comments are closed.