AKTUALNI PROJEKTI VODOVODA I ODVODNJE D.O.O. ŠIBENIK

24 srpnja 2015, Komentari Komentari isključeni za AKTUALNI PROJEKTI VODOVODA I ODVODNJE D.O.O. ŠIBENIK

AKTUALNI PROJEKTI VODOVODA I ODVODNJE D.O.O.  ŠIBENIK

TRENUTNO U PROJEKTIRANJU:

Aglomeracija Šibenik (izrada projektne dokumentacije glavnih projekata te usporedno s tim ishodovanje potrebnih dozvola, studije opravdanosti i isplativosti kanalizacije i rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Zablaće, Podsolarsko, Brodarica i otok Krapanj, Jadrtovac i Grad Šibenik)

 

AKTUALNI PROJEKTI VODOVODA I ODVODNJE d.o.o.

Aglomeracija Šibenik – obuhvaća projekte odvodnje i vodoopskrbe za:

 • Jadrtovac
 • Zablaće
 • Brodarica – Krapanj
 • Brodarica iznad magistrale
 • Grad Šibenik
 • te Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Šibenik – dogradnja na 2. stupanj pročišćavanja i rekonstrukcija tlačnog cjevovoda c.s. Mandalina – UPOV sa rekonstrukcijom c.s. Mandalina.

Dobivene su sve pravomoćne dozvole. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izrada natječajne dokumentacije i Aplikacija za sredstva  iz EU fondova.

Aglomeracija Rogoznica

 • Rogoznica sjever – odvodnja i vodoopskrba
 • Rogoznica jug – odvodnja i vodoopskrba
 • UPOV- dogradnja na 2.stupanj pročišćavanja

Za sva tri projekta predani su zahtjevi za lokacijske dozvole.

Studija izvodljivosti – još uvijek u izradi

Glavni projekti se izrađuju.

Aglomeracija Pirovac- Tisno- Jezera

Ova Aglomeracija obuhvaća sedam projekata:

 • Pirovac – odvodnja i vodoopskrba naselja
 • Tisno – odvodnja i vodoopskrba naselja
 • Jezera – odvodnja i vodoopskrba naselja
 • Rekonstrukcija cjevovoda vsp Čela –vsp Tisno
 • Tlačni cjevovodi
 • Podmorski ispust
 • UPOV

Za sve navedene projekte dobivene su pravomoćne lokacijske dozvole. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje potvrda glavnih projekata. Za podmorski ispust i UPOV nisu potrebni glavni projekti kao ni ti građevinska dozvola.

 

Aglomeracija Vodice- Tribunj- Srima obuhvaća slijedeće projekte:

 • Vodice 1 – istočni dio Vodica
 • Vodice 2 – sjeverni i središnji dio Vodica
 • Tribunj
 • Srima
 • Prvić – odvodnja južnog dijela otoka
 • Srima 1,2 – crpne stanice sa pripadajućim tlačnim cjevovodima
 • Vodice 5 – magistralni kolektor sa pripadajućim crpnim stanicama i tlačnim cjevovodima prema UPOV

 

 • Dobivene su pravomoćne lokacijske dozvole za naselje Tribunj, Srima, Vodice 1 i Vodice 2
 • Za projekte Tribunja i Vodica 2 predani su zahtjevi za građevinsku dozvolu
 • Za projekte Srime i Vodica 1 čekaju se potvrde glavnih projekata od ŽUC-a da bi se mogli predati zahtjeve za građevinsku dozvolu
 • Idejni projekt Prvića predan je javnopravnim tijelima na ishođenje posebnih uvjeta
 • Za projekte Srima 1, 2 i Vodice 5 još uvijek nema lokacijske dozvole – za Srimu 1, 2 problem kod definiranja granice pomorskog dobra

OSTALI VEĆI PROJEKTI:

Projekt vodoopskrbnog cjevovoda za buduće naselje Hodomešćica u Općini Primošten  – dobivena pravomoćna građevinska dozvola, rješeni imovinsko pravni odnosi, pripremljena natječajna dokumentacija

Sustav odvodnje i rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Zaton – u tijeku izrada idejnog projekta (Akvaprojekt Split)

Vodoopskrbni cjevovod vsp. Supljak – vsp. Kanica- dobivena pravomoćna lokacijska dozvola, u tijeku je ishođenje potvrde glavnog projekta od ŽUC-a , ostale potvrde na glavni projekt su dobivene (Akvaprojekt Split)

Idejno rješenje vodoopskrbe otoka Prvića, Zlarina, Kaprija , Žirja i Obonjana – u izradi (Hidroing Split)

 

TRENUTNO U IZVOĐENJU:

Vodopskrba naselja Konobe i Brnjača- vodosprema, pristupni put i cjevovodi (PZC Split d.d.)

Spajanje odvodnje TLM-a na CS Ražine (TEC gradnja d.o.o)

Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Ul.Milice i Turka u Mandalini (Dva Marka d.o.o.)

 

 1. lipnja 2017.g.

 

Comments are closed.