ISKLJUČENJE POTROŠAČA S VODOOPSKRBNE MREŽE

3 prosinca 2015, Komentari Komentari isključeni za ISKLJUČENJE POTROŠAČA S VODOOPSKRBNE MREŽE

Odredbama članka 216. Zakona o vodama (NN 153/09,63/11,130/11,56/13 ) određeno je da isporučitelj vodne usluge može korisnicima iz opravdanih razloga ograničiti odnosno obustaviti isporuku vodnih usluga sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.
Odredbom čl. 11. Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik od 13.10.2011. g. propisano je da će isporučitelj u slučaju neplaćanja računa za isporučenu vodu potrošaču poslati opomenu o neplaćenom računu, a ukoliko se isti ne podmiri da će isključiti potrošača iz sustava vodoopskrbe.
Isključenje potrošača iz vodoopskrbnog sustava je krajnja mjera kojoj isporučitelj pribjegava u krajnjim slučajevima kada se potrošač ogluši o sve pozive i opomene iz prethodnog postupka, te mu se u slučaju zahtjeva za ponovnim uključenjem i uplatom dugovanja naplaćuje i trošak ponovnog priključenja koji  predstavlja izračun svih troškova koji za isporučitelja nastanu u postupku isključenja i ponovnog uključenja potrošača na sustav vodoopskrbe. Više na http://www.vodovodsib.hr/wp-content/uploads/2016/04/odluka-o-uvjetima-isklju%C4%8Denja.pdf

Comments are closed.