Zahtjevi za trajnim ukidanjem vodovodnog priključka

24 travnja 2016, Komentari Komentari isključeni za Zahtjevi za trajnim ukidanjem vodovodnog priključka

Sukladno Zakonu o vodama građevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda ( stan, poslovni prostor, garaža, i slično ) ima ugrađen vodomjer.
Vlasnik građevine, odnsono vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.
S obzirom na navedeno, vlasnik građevine dužan je priključiti građevinu/nekretninu na komunalne vodne građevine te se ne može trajno, kao ni privremeno, isključiti jer fiksni troškovi postoje bez obzira da li korisnik troši vodu.

cijena vodnih usluga i vrsta troškova koje ona pokriva

odluka o uvjetima isključenja

Comments are closed.