Rješenja u postupcima procjene utjecaja na okoliš

29 studenoga 2016, Komentari Komentari isključeni za Rješenja u postupcima procjene utjecaja na okoliš

Temeljem članaka 6.2 i 6.3 Direktive o procjeni utjecaja na okoliš (85/337/EEC, 2011/92/EU, 2014/52/EU) i Zakona o gradnji (NN 153/13), Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik (Korisnik Projekta) na vlastitim internetskim stranicama objavljuje sva rješenja u postupcima procjene utjecaja na okoliš, lokacijske i građevinske dozvole za zahvate koji čine dio EU sufinanciranog projekta aglomeracije Šibenik.

Lokacijska dozvola_pravomoćana_Šibenik

Građevinska dozvola_pravomoćna_Šibenik

Lokacijska dozvola_Brodarica gornja-Podsolarsko

Građevinska dozvola_Brodarica gornja i Podsolarsko

Lokacijska dozvola_Brodarica donja_odvodnja

Lokacijske dozvola (produženje)_Brodarica donja i Krapanj_odvodnja

Građevinska dozvola_Brodarica donja_odvodnja

Lokacijska_Brodarica donja-Krapanj_voda

Građevinska dozvola_Brodarica donja_voda

Građevinska dozvola_Jadrtovac

Lokacijska dozvola_Jadrtovac

Građevinska dozvola_Zablaće

Lokacijska dozvola_Zablaće

Lokacijska dozvola_C.S. mandalina

Građevinska dozvola_C.S. mandalina

Lokacijska dozvola_UPOV

Rješenje_Šibenik_2001

Rješenje_Šibenik_2015

EU projekt aglomeracije MURTER BETINA

Dokumentacija.RAR

Comments are closed.