Sustav pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice, Srima i Tribunj

13 veljače 2017, Komentari Komentari isključeni za Sustav pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice, Srima i Tribunj

Projekt izgradnje sustava javne odvodnje na području naselja Vodice, Tribunj te sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sastoji se od tri ugovora:

  1.  Ugovor- izvršenost radova iznosi 80%
  2. Ugovor- izrađeni su projekti, ishođene su dozvole i započela je gradnja
  3. Ugovor- prati građenje građevina iz točke 1.i 2.

 

Naručitelj: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik

Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a Europska unija Nacionalna sredstva
114.622.022HRK 73,85% 26,15%

I.     UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI SUSTAVA JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU NASELJA VODICE I TRIBUNJ TE SANACIJI I REKONSTRUKCIJI VODOOPSKRBNE MREŽE

 

Izvođač: zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći član SARAĐEN d.o.o. 23422 Stankovci, Stankovci 82 i član zajednice VODOINSTALACIJA d.o.o., Antuna Barca 3A, 23000 Zadar

Ugovorna cijena radova bez pdv-a 44.923.015,92 kuna

Rok dovršetka po ugovoru je 450 dana

 

Predmet nabave je izgradnja sustava javne odvodnje te sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području naselja Vodice i Tribunj.

 

Radovi se sastoje od:

  1. Izrada Izvedbenih projekata, snimaka izvedenog stanja, Projekata izvedenog stanja i prateće dokumentacije potrebne za izvođenje radova i ishođenje Uporabnih dozvola
  2. KOMPONENTA A. PODMORSKI ISPUST I ZAJEDNIČKI CJEVOVODI

-izgradnja kopnenog i podmorskog dijela podmorskog ispusta s pripadnim objektima (dozažni bazen, odzračna okna i sl.),

-izgradnja gravitacijskog cjevovoda do CS Tribunj 1

-izgradnja tlačnog cjevovoda od CS Tribunj 1 do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

-izgradnja signalnog kabela od CS Tribunj 1 do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

-izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

3. KOMPONENTA B. VODICE

-građevinski radovi, ugradnja hidromehaničke opreme te elektrotehnički radovi na crpnim stanicama Vodice 1 i Vodice 2

-izgradnja kanalizacijskih kolektora te priprema za kućne priključke

-rekonstrukcija/dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda te priprema za kućne priključke

4.KOMPONENTA C. TRIBUNJ – SOVLJE

-izgradnja kanalizacijskih kolektora te priprema za kućne priključke

-rekonstrukcija/dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda te priprema za kućne priključke

5.KOMPONENTA D. TRIBUNJ – CENTAR

-izgradnja kanalizacijskih kolektora te priprema za kućne priključke

-rekonstrukcija/dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda te priprema za kućne priključke

-ugradnja hidromehaničke opreme, izgradnja agregatnice te elektrotehnički radovi na crpnoj stanici Tribunj 1

6.KOMPONENTA E. IZGRADNJA PRISTUPNE PROMETNICE DO LOKACIJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 

II.    UGOVOR O RADOVIMA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VODICE-SRIMA-TRIBUNJ koji se sastoje od projektiranja, ishođenja dozvola, izgradnje, dobave i ugradnje opreme, puštanja u pogon, pokusnog rada i testova po dovršetku za Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice-Srima-Tribunj kapaciteta 20.000 ES s drugim stupnjem pročišćavanja

Izvođač WTE WASSERTECHNIK  GmbH, Ruhrallee 185; 45136 Essen, Njemačka Ugovorna cijena radova bez pdv-a 45.517.958,30 kuna

Rok dovršetka po ugovoru je 750 dana

 

III.    UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD PROVEDBOM PROJEKTA SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VODICE-SRIMA-TRIBUNJ

 

Davatelj usluga: Zajednica ponuditelja: INVESTINŽENJERING d.o.o. vodeći član, Tuškanova 41, 10000 Zagreb i član INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb

Ugovorna cijena radova bez pdv-a 3.620.000,00 kuna

Rok dovršetka po ugovoru je 990 dana

 

 

 

Comments are closed.