8.9.2017.

8 rujna 2017, Komentari Komentari isključeni za 8.9.2017.
Ponovno se pozivaju mještani naselja Ražine Gornje, Ražine Donje i Podsolarsko da društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik ODMAH podnesu zahtjev za priključenje svojih objekata na mjesni sustav odvodnje otpadnih voda sukladno čl.212.st.1. Zakona o vodama (NN153/09,63/11,130/11,56/13,14/14) kojim je propisana obveza priključenja na komunalne vodne građevine u roku od 1 godine dana od stjecanja mogućnosti za priključenje.
U slučaju nepostupanja po ovom pozivu protiv vlasnika objekata koji ne podnesu zahtjev za priključenje podnijeti će se prijava nadležnim inspekcijskim službama.
Društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik će za naredno obračunsko razdoblje u računima za isporučenu vodu svim korisnicima nevedenih naselja obračunati naknadu za održavanje izgrađenog sustava odvodnje bez obzira da li su priključeni na postojeći sustav.

Comments are closed.