AGLOMERACIJE

12 travnja 2018, Komentari Komentari isključeni za AGLOMERACIJE

AGLOMERACIJE

Ožujak 2018

I  Aglomeracija Šibenikobuhvaća projekte odvodnje i vodoopskrbe za:

Jadrtovac

Zablaće

Brodarica – Krapanj

Brodarica iznad magistrale

Grad Šibenik, te UPOV Šibenik – dogradnja na 2. stupanj pročišćavanja i rekonstrukcija tlačnog cjevovoda c.s. Mandalina – UPOV sa rekonstrukcijom cs Mandalina.

 

U veljači objavljen javni natječaj.

 

II Aglomeracija Rogoznica

Rogoznica sjever – odvodnja i vodoopskrba

Rogoznica jug – odvodnja i vodoopskrba

UPOV- dogradnja na 2.stupanj pročišćavanja

Za sva tri projekta izdane su lokacijske dozvole. Za UPOV nije potrebna građevinska dozvola.

Za glavne projekte za mrežu – Rogoznica sjever i Rogoznica jug u tijeku je ishođenje potvrda na glavne projekte od strane javnopravnih tijela

Studija izvodljivosti – još uvijek u izradi

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa pri Uredu državne uprave za projekte Rogoznica sjever i Rogoznica jug još nije započelo.

Aplikacijski paket za sredstva EU fondova je u izradi, natječajna dokumentacija još nije ugovorena.

 

III  Aglomeracija Pirovac- Tisno- Jezera

Ova Aglomeracija obuhvaća sedam projekata:

Pirovac – odvodnja i vodoopskrba naselja

Tisno – odvodnja i vodoopskrba naselja

Jezera  – odvodnja i vodoopskrba naselja

Rekonstrukcija cjevovoda vsp Čela –vsp Tisno

Tlačni cjevovodi

Podmorski ispust

UPOV

Za sve navedene projekte dobivene su pravomoćne lokacijske dozvole. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa pri Uredu državne uprave za projekte  naselja Pirovac i Jezera.

Dobivene su sve potvrde glavnih projekata.

Predani su zahtjevi za građevinske dozvole za projekte:

  • Rekonstrukcija cjevovoda vsp Čela –vsp Tisno
  • i Jezera  – odvodnja i vodoopskrba naselja
  • Pirovac – odvodnja i vodoopskrba naselja

Za tlačne cjevovode problem je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za katastarske čestice koje su pomorsko dobro.

Za podmorski ispust i UPOV nisu potrebni glavni projekti kao ni građevinska dozvola.

IV  Aglomeracija Vodice- Tribunj- Srima obuhvaća slijedeće projekte:

Vodice 1 – istočni dio Vodica

Vodice 2 – sjeverni i središnji dio Vodica

Tribunj

Srima

Prvić – odvodnja južnog dijela otoka

Srima 1,2 – crpne stanice sa pripadajućim tlačnim cjevovodima

Vodice 5 – magistralni kolektor sa pripadajućim crpnim stanicama i tlačnim cjevovodima prema UPOV

 

Dobivene su pravomoćne lokacijske dozvole za naselje Tribunj, Srima, Vodice 1, Vodice 2 i Vodice 5

Za projekte Tribunja , Vodica 1, Vodica 2 i Srima  predani su zahtjevi za građevinsku dozvolu

Idejni projekt Prvića u fazi je ishođenja lokacijske dozvole

Za projekte Srima 1,2  još uvijek nemamo lokacijsku dozvolu – problem je kod definiranja granice pomorskog dobra – elaborat na Katastru još nije ovjeren

Studija izvodljivosti – izrađena, novelacija na čitanju u Jaspersu

            Niti jedna građevinska dozvola za ovu Aglomeraciju se ne može ishoditi dok se od Ministarstva zaštite okoliša i energetike ne dobije Rješenje o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, koje se čeka više od šest mjeseci!

Comments are closed.