AGLOMERACIJE

12 travnja 2018, Komentari Komentari isključeni za AGLOMERACIJE

AKTUALNI PROJEKTI VODOVODA I ODVODNJE d.o.o.

Siječanj 2019.

 

AGLOMERACIJE

I  Aglomeracija Šibenikobuhvaća projekte odvodnje i vodoopskrbe za:

 • Jadrtovac
 • Zablaće
 • Brodarica – Krapanj
 • Brodarica iznad magistrale
 • Grad Šibenik, te UPOV Šibenik – dogradnja na 2. stupanj pročišćavanja i rekonstrukcija tlačnog cjevovoda c.s. Mandalina – UPOV sa rekonstrukcijom cs Mandalina.

Potpisan ugovor sa izvođačem radova i ugovor za nadzor. U tijeku izrada izvedbenih projekata.

Prijavljena su gradilišta.

 

II Aglomeracija Rogoznica

 • Rogoznica sjever – odvodnja i vodoopskrba
 • Rogoznica jug – odvodnja i vodoopskrba
 • UPOV- dogradnja na 2.stupanj pročišćavanja

Za sva tri projekta izdane su lokacijske dozvole. Za UPOV nije potrebna građevinska dozvola.

Za glavne projekte za mrežu – predani zahtjevi za građevinsku dozvolu 4.12.2018.

Studija izvodljivosti – još uvijek u izradi

Aplikacijski paket za sredstva EU fondova je u izradi, natječajna dokumentacija još nije ugovorena.

  

III  Aglomeracija Pirovac- Tisno- Jezera

Ova Aglomeracija obuhvaća sedam projekata:

 • Pirovac – odvodnja i vodoopskrba naselja
 • Tisno – odvodnja i vodoopskrba naselja
 • Jezera – odvodnja i vodoopskrba naselja
 • Rekonstrukcija cjevovoda vsp Čela –vsp Tisno
 • Tlačni cjevovodi
 • Podmorski ispust
 • UPOV

Za sve navedene projekte dobivene su pravomoćne lokacijske dozvole. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa pri Uredu državne uprave za projekte  naselja Pirovac ,Jezera, Tisno i kopnenih čestica u sklopu projekta Podmorskih tlačnih cjevovoda.

Dobivene su pravomoćne građevinske dozvole za projekte odvodnje Pirovca, Jezera i rekonstrukcije cjevovoda i nepravomoćna za odvodnju naselja Tisno.

Za tlačne cjevovode je predan zahtjev za građevinsku dozvolu 12.11.2018.

Za podmorski ispust i UPOV nisu potrebni glavni projekti kao ni građevinska dozvola.

IV  Aglomeracija Vodice- Tribunj- Srima obuhvaća slijedeće projekte:

 • Vodice 1 – istočni dio Vodica
 • Vodice 2 – sjeverni i središnji dio Vodica
 • Tribunj
 • Srima
 • Prvić – odvodnja južnog dijela otoka
 • Srima 1,2 – crpne stanice sa pripadajućim tlačnim cjevovodima
 • Vodice 5 – magistralni kolektor sa pripadajućim crpnim stanicama i tlačnim cjevovodima prema UPOV

Dobivene su pravomoćne lokacijske dozvole za naselje Tribunj, Srima, Vodice 1, Vodice 2 i Vodice 5

JEDINA građevinska dozvola – za projekt Tribunja – nepravomoćna 20.12.2018.

Projekti Vodica 1, Vodica 2 i Srima – predani su zahtjevi za građevinsku dozvolu 2017. godine

Idejni projekt Prvića u fazi je ishođenja lokacijske dozvole – traži se definiranje granice pomorskog dobra

Za projekte Srima 1,2 nema lokacijske dozvole – problem kod definiranja granice pomorskog dobra – elaborat na Katastru još nije ovjeren

Studija izvodljivosti – izrađena, novelacija na čitanju u Jaspersu

 

OSTALI VEĆI PROJEKTI:

 • Sustav odvodnje i rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Zaton – predan zahtjev za lokacijsku dozvolu 12.11.2018.
 • UPOV Zaton – čekaju se posebni uvjeti ( Hep, Županijski ured zaštite okoliša, Grad Šibenik)
 • Vodoopskrbni cjevovod Supljak – vsp. Kanica– sklopljen ugovor sa izvođačem, radovi na izgradnji započeli u prosincu 2018., financiranje preko EBRD-a
 • Idejni projekt vodoopskrbe otoka Prvića, Zlarina, Kaprija , Žirja i Obonjana –dobivena pravomoćna lokacijska dozvola 27.11.2018., izrađen glavni projekt, prikupljaju se potvrde na glavni projekt od javnopravnih tijela
 • Idejni projekt Vodoopskrbna mreža naselja Lepenica – pravomoćna lokacijska dozvola, 8.1.2019. predan zahtjev za građevinsku dozvolu
 • Sustav odvodnje i rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Bilice i Raslina i UPOV Bilice – u tijeku izrada idejnog projekta
 • Vodoopskrbni podsustav zagorskog dijela općine Marina (Mitlo, Blizna Gornja, Blizna Donja) II.faza – sklopljen ugovor sa izvođačem, radovi započeli u listopadu 2018.
 • Vodoopskrbni cjevovod za buduće naselje Hodomešćica u Općini Primošten – dobivena pravomoćna uporabna dozvola 14.12.2018.
 • U prosincu izrađen idejni projekt Vodoopskrbnog cjevovoda Đevrske – Bratiškovci (novelacija)
 • Priprema za projekt odvodnje i vodoopskrbe tvrđave sv. Ivan

 

Obavijest o isplaćenom predujmu za izgrađeni sustav vodoopskrbe naselja Konobe i Brnjača

Temeljem Odluke o dodjeli sredstava, Agencije za plaćanje u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju, (KLASA: 440-12/16-07-02-01/0021, URBROJ: 343-2114/01-18-024) od 6. prosinca 2017.g., Vodovodu i odvodnji d.o.o. Šibenik dodijeljena je potpora za provedbu Projekta VODOOPSKRBA NASELJA KONOBE I BRNJAČA NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA, (VODOSPREMA ‘KONOBA’ S PRISTUPNIM PUTEM I CJEVOVODI)’ u sklopu Mjere 07 ‘Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima’; Podmjera 7.2. ‘Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije’-provedba tipa operacije 7.2.1. ‘Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda’ u iznosu od 3.844.400,67 kn.

Temeljem zahtjeva za isplatu predujma Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik, od 18. prosinca 2018.g., (ID 1090662), Agencija za plaćanje u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 19. prosinca 2018.g. donijela Odluku o isplati predujma u iznosu od 1.922,200,33 kn

Od traženog iznosa predujma 85 posto se odnosi na EU dio a 15 posto se odnosi na dio RH.

Projektom VODOOPSKRBA NASELJA KONOBE I BRNJAČA NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA, (VODOSPREMA ‘KONOBA’ S PRISTUPNIM PUTEM I CJEVOVODI)’ za koji je dodijeljena potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, omogućena je opskrba pitkom vodom stanovnicima naselja Konobe i Brnjača. Predmetna građevina je u potpunosti izgrađena(100 %) i u funkciji je od dana 27. lipnja 2018. odnosno od dana pravomoćnosti izdane uporabne dozvole.

Izgradnjom Projekta u potpunosti su ostvarena očekivanja i stvoreni su svi preduvjeti za priključenje cjelokupnog stanovništva oba naselja. Do današnjeg dana svi podnositelji zahtjeva za priključenje(80 priključaka) iz navedenih naselja su priključeni na novoizgrađeni sustav.

Rješavanjem problema vodoopskrbe naselja Konobe i Brnjača očekuje se poboljšanje kvalitete života civilnog stanovništva, gospodarski prosperitet naselja te mogućnost razvoja seoskog turizma.

Comments are closed.

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close