Aglomeracija Pirovac – Tisno – Jezera

18 rujna 2019, Komentari Komentari isključeni za Aglomeracija Pirovac – Tisno – Jezera

Predmet projekta aglomeracije Pirovac – Tisno – Jezera

Prije izrade Idejnih i Glavnih projekata izvršena je podjela obuhvata projektnog zadatka na sljedeće projekte:

1: Odvodnja i vodoopskrba naselja Pirovac

2: Odvodnja i vodoopskrba naselja Tisno

3: Odvodnja i vodoopskrba naselja Jezera

4: Podmorski međumjesni tlačni kanalizacijski cjevovodi:

Pirovac – Tisno i Tisno kopno – Tisno Murter

5: Rekonstrukcija  dijela glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme Tisno

6: Podmorski ispust UPOV-a

7: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)

 

1: Odvodnja i vodoopskrba naselja Pirovac

 

Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže:

 • Rekonstrukciju postojećih cjevovoda ukupne duljine 8.318,9 m
 • Dogradnju novih cjevovoda ukupne duljine 4.996,8 m
 • Izmiještanje postojećeg vodovoda za potrebe izgradnje kanalizacijskih cjevovoda, ukupne duljine 72,3 m

Ukupno: 13.388,0 m

Izgradnja sustava odvodnje:

 • Gravitacijski cjevovodi ukupne duljine 22.744,8 m
 • Tlačni cjevovodi ukupne duljine   1.776,7 m

Ukupno:  24.521,5 m

 • Izgradnja crpnih stanica 10 komada

NAPOMENA: CS 11 tj. stanica na početku podmorskog tlačnog kanalizacijskog cjevovoda Pirovac – Tisno biti će predmet posebne projektne dokumentacije.

 

2: Odvodnja i vodoopskrba naselja Tisno

 Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže

 • Rekonstrukciju postojećih cjevovoda ukupne duljine 10.223,7 m
 • Dogradnju novih cjevovoda ukupne duljine 2.750,0 m
 • Izmiještanje postojećeg vodovoda za potrebe izgradnje kanalizacijskih cjevovoda, ukupne duljine  73,0 m

Ukupno: 13.046,7 m

Izgradnja sustava odvodnje:

 • Gravitacijski cjevovodi ukupne duljine 17.487,2 m
 • Tlačni cjevovodi ukupne duljine 3.370,9 m

Ukupno: 20.858,1 m

 • Izgradnja crpnih stanica 5 komada
 • Izgradnja trafostanice TS Stubli

NAPOMENA: CS 6 tj. stanica na početku podmorskog tlačnog kanalizacijskog cjevovoda Tisno kopno – Tisno Murter bit će predmet posebne projektne dokumentacije.

3: Odvodnja i vodoopskrba naselja Jezera

Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže:

 • Rekonstrukciju postojećih cjevovoda ukupne duljine  4.796,2 m
 • Dogradnju novih cjevovoda ukupne duljine 725,8 m
 • Izmiještanje postojećeg vodovoda za potrebe izgradnje kanalizacijskih cjevovoda, ukupne duljine 91,3 m

Izgradnja sustava odvodnje:

 • Gravitacijski cjevovodi ukupne duljine  10.777,6 m
 • Tlačni cjevovodi ukupne duljine 1.649,6 m

Ukupno: 12.427,2 m

 • Izgradnja crpnih stanica 4 komada

 

4: Podmorski međumjesni tlačni kanalizacijski cjevovodi:

    Pirovac – Tisno i Tisno kopno – Tisno Murter

 

Podmorski tlačni cjevovod Pirovac -Tisno počinje u crpnoj stanici CS11 Pirovac i završava na stacionaži km 0+875,90, u prekidnom oknu, 2,5 m prije crpne stanice CS1 Tisno. Podmorski tlačni cjevovod Pirovac-Tisno čine 2 paralelno položena PEHD PE100 SDR17 cjevovoda, profila OD/ID 180/158,6 mm, pojedinačne duljine 875,90 m. Od prekidnog okna do crpne stanice polaže se gravitacijski PEHD cjevovod, profila OD/ID 315/277,6 mm, duljine 2,5 m.

Podmorski tlačni cjevovod Tisno kopno-Tisno Murter počinje u crpnoj stanici CS6 Tisno i završava  na stacionaži km 0+128,70. (Tlačni cjevovod nastavlja dalje do stacionaže km 0+405, gdje prelazi u gravitacijski kolektor, ali ta dionica nije predmet ovog projekta). Podmorski tlačni cjevovod Tisno kopno-Tisno Murter čine 2 paralelno položena PEHD PE100 SDR17 cjevovoda, profila OD/ID 200/176,2 mm, pojedinačne duljine 128,70 m.

 

5: Rekonstrukcija  dijela glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme Tisno

Predmet ovog glavnog projekta je rekonstrukcija dijela glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme Tisno duljine 1.636 m

Glavni vodoopskrbni cjevovod iz pravca vodospreme Čela ka vodospremi Tisno služi za opskrbu vodom naselja Tisno te cijelog otoka Murtera.

Na temelju projektne dokumentacije „Rezervoar Makirina – Tijesno, Mjesto Tijesno“ izrađene u kolovozu 1964.g. čiji sastavni dio je i dionica predmetnog cjevovoda te avionske snimke iz 1968. godine na kojoj je vidljiv trag cjevovoda koji je išao iz VS Makirina preko mora do Tisnoga zaključuje se da je glavni vodoopskrbni cjevovod izveden prije 1968.

Tijekom 1991. i 1993. godine veći dio ovog cjevovoda rekonstruiran je lijevano željeznim cijevima profila DN 500, prema Elaboratu: „Rekonstrukcija gravitacionog cjevovoda DN 350 mm na DN 500 Ivinje – Rastovac“ i drugoj projektnoj dokumentaciji.

Od starog čeličnog cjevovoda profila DN 350, još uvijek je u funkciji dionica duga oko 1.636 m, koja se zbog svoje starosti i izloženosti visokom tlaku smatra uzrokom značajnih gubitaka vode te je stoga predmet rekonstrukcije.

 

6: Podmorski ispust UPOV-a

Početna točka podmorskog ispusta je na izlazu iz planiranog dozažnog bazena Uređaja, u koje se ulijeva pročišćena otpadna voda, a koje je preuzeto iz dokumentacije „UPOV aglomeracije

Pirovac-Tisno-Jezera, Idejni projekt“, izrada Hidroing d.o.o. Osijek, u srpnju 2015.g. Bazen je predviđen uz postojeću cestu Tisno-uvala Lučica, na visinskoj koti +45 m n. m., s kotom dna bazena na +40,34 m n. m., a to je ujedno i predviđena polazna kota dna cijevi ispusta.

Predmetni podmorski ispust je profila DN OD 315 mm (ID286,4 mm) SDR 22, približne ukupne

duljine ~ 1.364 m, kako slijedi:

– Kopneni dio L~ 465 m

– Podmorski dio L~ 800 m

– Difuzor L~ 99 m

Predmetni ispust će biti samostalno položen u rov, u potpunosti ukopan u zemlju, na kopnenom dijelu i u moru do određene dubine (cca -10 m n. m., sukladno proračunu u narednoj fazi dokumentacije, ovisno o djelovanju pridnenih struja i valova). Ostali dio ispusta bit će slobodno položen po morskom dnu.

 

7: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)

Idejnim projektom predviđen je:

JEDNOSTUPANJSKI BIOLOŠKI UREĐAJ POMOĆU AKTIVNOG MULJA

(KONVENCIONALNI UREĐAJ)

 

Glavna karakteristika svakog biološkog postupka sa aktivnim muljem je miješanje  ulazne otpadne vode s aktivnim muljem uz periodično ozračivanje u bioaeracijskim bazenima, te smirivanje i taloženje te konačno odvajanje tekuće od krute faze u naknadnim taložnicima.

Za potrebe pročišćavanja otpadnih voda sustava Pirovac Tisno Jezera analizirat će se postupak pročišćavanja aktivnim muljem sa produženoom aeracijom. Osnovne postavke za izračunavanje i dimenzioniranje predviđenog uređaja pomoću prethodno navedenog principa dane su u njemačkim smjernicama ATV – A 131, a koje su i kod nas najčešće u primjeni.

 

Planirana lokacija UPOV-a Jezera nalazi se u brdu, na zapadnoj strani otoka Murtera, nedaleko od kampa Stella Maris. Lokacija je obrasla borovom šumom i nižim raslinjem.Teren na lokaciji ima pad od sjevera prema jugoistočnoj strani. Istočni dio lokacije je UPOV-a je relativno ravan teren s apsolutnom visinom od 45. m.n.m prema kojoj je i formiran plato, dok središnji i zapadni dio lokacije ima pad prema jugoistoku.

Građevna čestica previđena za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pirovac Tisno Jezera formirat će se na novoformiranoj katastarskoj čestici ukupne površine 18 209 m2.

Pozicija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda definirana je prostorno–planskom dokumentacijom.

 

Trenutno stanje pripremljenosti projekta:

 

Ishođene su sve pravomoćne građevinske dozvole za projekte od 1-5.

 

Za projekte 6 i 7, ishođene su pravomoćne lokacijske dozvole za UPOV i podmorski ispust. Ishođenje građevinske dozvole dužnost je Izvođača radova, budući da će posao biti ugovaran po žutoj FIDIC knjizi.

 

Trenutno je u pripremi:

Novelacija studijske dokumentacije, izrada aplikacijskog paketa, natječajna dokumentacija za Izvođača radova i natječajna dokumentacija za Nadzor.

 

 

Comments are closed.

This will close in 0 seconds

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close