O nama...

  Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik

  Kralja Zvonimira 50

  22000 Šibenik

  tel.: +385 22 212-277 +385 22 311-830, fax: +385 22 338-200

  trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda upisano u registar Trgovačkog suda u Šibeniku pod br. Tt-96/7032-2.

  Temeljni kapital: 125.590.100,00 kuna

  Matični broj tvrtke
  MBS: 060035446
  MB: 03026833
  OIB: 26251326399
  Predmet poslovanja
  Nkd Djelatnost
  * - Niskogradnja
  * - Opskrba pitkom vodom
  * - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
  * - Popravak i baždiranje vodomjera
  * - Laboratorijska analiza vode za svoj vodoopskrbni sustav
  * - Projektiranje i nadzor objekata vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  Osobe ovlaštene za zastupanje
  Miho Mioč, Stjepana Radića 46, Šibenik, OIB : 94819065533
  Funkcija:; - član uprave
  Ovlaštenje: - direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno, imenovan dana 18. srpnja 2013. g.
  Nadzorni odbor
  Branka Badžim, OIB: 57385588553, Šibenik, Obala palih boraca 107
    - predsjednik nadzornog odbora
  Stipe Bosotin, OIB: 61255081258, Vodice, Ljudevita Gaja 15
    - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  Ante Šolić, OIB: 34444609464, Šibenik, Vrpoljački put 15A
    - član nadzornog odbora
  Ivica Pirija, OIB: 32743050660, Šibenik, Morinjski put 22
    - član nadzornog odbora
  Josip Škrapić, OIB: 13340996471, Sitno Donje, Perković, Nova I/10
    - član nadzornog odbora
  Duško Galić, OIB: 56996530327, Piramatovci, Galići
    - član nadzornog odbora
  Osnivači/članovi društva
  GRAD ŠIBENIK, OIB: 55644094063, Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
    - član društva
  GRAD DRNIŠ, OIB: 38309740312, Drniš, Trg Kralja Tomislava 1
    - član društva
  OPĆINA PRIMOŠTEN, OIB: 13609654349, Primošten, Ulica Sv. Josipa 7
    - član društva
  GRAD SKRADIN, OIB: 69995449367, Skradin, Trg Male Gospe 3
    - član društva
  OPĆINA TISNO, OIB: 00699288369, Tisno, Uska Ulica 1
    - član društva
  GRAD VODICE, OIB: 87678851693, Vodice, Ulica Ive Čače 8
    - član društva
  OPĆINA UNEŠIĆ, OIB: 18998273353, Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40
    - član društva
  OPĆINA PRIMORSKI DOLAC, OIB: 16043085265, Primorski Dolac, Primorski Dolac bb
    - član društva
  OPĆINA PRGOMET, OIB: 42555970681, Prgomet, Prgomet bb
    - član društva
  OPĆINA LEĆEVICA, OIB: 85693928966, Lećevica, Lećevica bb
    - član društva

  Temeljni akt:

  Društveni ugovor o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o trgovačkim društvima Javnog poduzeća za komunalne djelatnosti "Vodovod i kanalizacija" Šibenik od 01. listopada 1996. godine. Odlukom skupštine društva od 29. travnja 1997. godine izmjenjen je Društveni Ugovor u čl. 13 odredbe o temeljnom kapitalu i u čl. 14 odredbe o temeljnim ulozima. Odlukom Skupštine društva od 09. lipnja 2004. godine izmijenjen je i dopunjen Društveni ugovor o usklađenju-pročišćeni tekst od 16. studenog 2000. godine i to čl. 13 - temeljni kapital, čl.14 st. 1. al. 1. - temeljni ulozi i čl.14 st. 1. al. 1. - skupština društva. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora o usklađenju od 09. lipnja 2004. godine dostavljen u zbirku isprava.

  Promjene temeljnog kapitala:

  Skupština društva donijela je dana 29. travnja 1997. godine odluku o nakani smanjenja temeljnog kapitala i to s iznosa od 593.324.700,00 kn za iznos od 471,363.700,00 kn na iznos od 121.961.000,00 kn.

  Odlukom skupštine društva smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 593.324.700,00 kn za iznos od 471.363.700,00 kn na iznos od 121.961.000,00 kn.

  Odlukom Skupštine društva od 09. lipnja 2004. godine o povećanju temeljnog kapitala društva povećan je temeljni kapital društva s iznosa 121.961.000,00 kn na iznos od 125.590.100,00 kn.