Od 82.830 m iskopa ostalo je za završiti još oko 300 metara, što je 99,5% realizacije.

Komponenta A (99% realizacije)

Na Brodarici, sjeverno od Jadranske magistrale završeno je više od 99% planiranih radova. Ovih dana se asfaltira Rešačka ulica. Ostalo je još otvoreno gradilište na području Bilog Briga gdje je do kraja ostalo za položiti oko 100 m instalacija te radovi asfaltiranja i uređenja ulica. Svi radovi će završiti početkom srpnja.

Komponenta B (100% realizacije)

Na Brodarici, južno od Jadranske magistrale završeni su svi građevinski radovi uključujući i radove na četiri crpne stanice. Na otoku Krapnju  je u tijeku uređenje ulica i njihovo vraćanje u prvobitno stanje, te završni radovi na dvije otočne crpne stanice. Svi radovi na Krapnju će završiti kroz nekoliko dana.

Radovi betoniranja na Krapnju

Komponenta C (100% realizacije)

Na području naselja Jadrtovac izgrađena je kanalizacijska i rekonstruirana vodoopskrbna mreža ukupne duljine 9.257,74 m s kućnim priključcima te izgrađena nova crpna stanica. Na novu mrežu spojena su 163 objekta, a vrijednost investicije u Jadrtovcu iznosi 20,7 milijuna kuna.

Svi radovi su završeni u siječnju ove godine, a obavljen je i tehnički pregled sustava.

Komponenta D (100% realizacije)

Na području Zablaća su završeni svi radovi na gradnji i rekonstrukciji ukupno 14.738 metara kanalizacijske i vodovodne mreže. Instalirano je 9.242 metara fekalnog kolektora i 5.496 metara vodovodne mreže, sa 328 kanalizacijskih i 453 vodovodna kućna priključka. Asfaltirano je 34.000 m2 ulica i drugih javnih prostora. Do završetka svih radova na ovom području preostaju završni radovi na pet crpnih stanica koji neće utjecati na odvijanje prometa i svakodnevni život građana. Vrijednost izvedenih radova u sklopu ove komponenta je oko 45 mil. kuna.

Zablaće – Obala palih boraca

Komponenta E (98% realizacije)

Na području grada Šibenik od ukupno predviđenih 11.837 m ostalo je završiti još 200 metara iskopa u Ulici Nikole Tesle, položiti instalacije, kućne priključke i urediti odvodnju. Planirano je da svi radovi u ovoj ulici završe do rujna.

Prošlu subotu za promet je otvorena Ulica Matije Gupca i Ulica I. G. Kovačića u kojoj je još preostalo samo završno čišćenje fuga i kamena.