Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda

Projektom aglomeracije Šibenik je predviđena nabava kombiniranih vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacije i čišćenje septičkih jama, nabava CCTV kamere s vozilom za inspekciju kanalizacije kao i nabava hardverske i softverske opreme za uspostavu GIS-a odvodnje.

Nabava je bila podijeljena u 4 grupe.

  • Grupa 1 – Kombinirano vozilo za čišćenje (8m3) – 2 kom – isporučeno
  • Grupa 2
    • Kombi vozilo s opremom za čišćenje -1 kom – isporučeno
    • Kombinirano vozilo (3,5m3) – 2 kom – isporučeno
  • Grupa 3 – Vozilo i sustav za CCTV inspekciju – isporučeno
  • Grupa 4 – GIS softver sa obukom, unos podataka i prateći radovi, hardverska oprema (nadogradnja postojećeg GIS-a za vodu i uvođenje GIS-a za kanalizaciju) – isporučeno