Rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a na II stupanj pročišćavanja, 67.000 ES

Aktivnost u tijeku.

Ugovor potpisan 08.07.2023.

Početak radova 11.08.2023.

Vrijednost ugovora 19.450.368,84EUR

 

Rekonstrukcija UPOV-a obuhvaća:

Sanaciju građ. elemenata objekta rešetki; zamjenu finih rešetki i pripadajuće opreme; zamjenu pokretnog mosta i pripadajuće opreme pjeskolova-mastolova; zamjenu opreme u primarnim taložnicima; sanaciju građ. objekata upravne zgrade s prenamjenom prostorija i proširenjem laboratorija; prenamjenu i proširenje post. objekta dehidracije primarnog mulja; rekonstrukcija stanice za prijem sadržaja septičkih jama; zamjena zapornica u dozažnom bazenu; uređenje parkirališnih površina i nadstrešnica.

 

Dogradnja UPOV-a obuhvaća:

Izgradnja jedinstvenog sustava obrade otpadnog zraka za cjelokupni UPOV; biološko pročišćavanje u min. dvije linije (u slučaju konvencionalne ili MBBR teh. izgradnja sek. Taložnika); crpna stanica viška i povrata biološkog mulja; meh. ugušćivanje viška biološkog mulja; crpna stanica ugušćenog biološkog mulja; miješanje ugušćenog primarnog i biološkog mulja; anaerobni digestori s CHP jedinicama; obrada proizvedenog bioplina i spremnik bioplina; baklja za spaljivanje viška bioplina; proširenje kapaciteta strojne dehidracije dodatnom centrifugom i stanicom za doziranje polimera; sustav doziranja i miješanja mulja vapna; crpna stanica za ocjedne vode; interna infrastruktura UPOV-a; završne građevine (okno za uzimanje uzoraka, mjerač s ugradnjom automatskog uzorkivača te automatskog analizatora kvalitete efluenta.