Priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu i sustav javne odvodnje

10 veljače 2015, Komentari 0

Zahtjev-za-priključak

 Zahtjevu za priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu i sustav javne odvodnje stranka je dužna priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Vlasnički list (ne stariji od 6 mjeseci) 
  2. Precrt katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci)
  3. Akt o pravu građenja
  4. Potvrdu o kućnom broju (katastar)
  • uporabnu dozvolu za građevine izgrađene do 15.2.1968, koju izdaje nadležno tijelo graditeljstva, ili
  • građevinska dozvola (projekt Vodovoda i odvodnje na uvid),ili
  • rješenje o uvjetima (projekt Vodovoda i odvodnje na uvid),ili
  • potvrda glavnog projekta (projekt Vodovoda i odvodnje na uvid),ili
  • rješenje o izvedenom stanju ili zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju (geodetski i arhitektonski snimak na uvid)

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za priključak, ukoliko se šalje putem e-mail-a, treba biti u PDF obliku. 

Kod razdvajanja priključka uz gornje dokumente potrebno je dostaviti dokaz vlasništva za dio koji se odvaja i pisani dogovor kome ostaje postojeći priključak te presliku računa za vodu.

Kod izmještanja priključka potrebno je dostaviti preris za katastarsku česticu i presliku računa za vodu.

Za gradilišni priključak uz gornje dokumente potrebno je dostaviti i prijavu početka radova.

Dokumentacija se predaje u Vodovod i odvodnju d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, Šibenik, Služba pripreme rada, ili poštom na adresu sjedišta Društva.

Radno vrijeme sa strankama je svakim radnim danom, od 8 do 13 sati (dnevni odmor od 10 do 10.30 sati). Kontakt telefoni :  administratori – 022 311 835

Tehničke uvjete priključenja određuje Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik u skladu s odredbama Zakona o vodi i važećim odredbama Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima priključenja. Građevina koja se priključuje mora imati razdvojene vodoopskrbne priključke za stambenu namjenu od priključaka za poslovnu namjenu te od protupožarnih PPH priključaka.

Zgrade moraju imati vodoopskrbne priključke za svaki ulaz ili jedan za cijelu stambenu zgradu uz uvjet da je regulirana naplata potrošene vode međuvlasničkim ugovorom.

Interni vodomjeri nisu u nadležnosti Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik.

UVJETI IZGRADNJE-posebni uvjeti iz područja vodoopskrbe i odvodnje

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji dajemo i podatke Uredima državne uprave te projektantima i investitorima gradnje uvjete izgradnje iz područja vodoopskrbe i odvodnje za potrebe ishođenja lokacijske dozvole ili uvjeta gradnje, izrade prostornih planova te suglasnosti na projektnu dokumentaciju. Kroz uvjete se daju podaci o postojanju vodovodne mreže na tom području, kota opskrbe s pripadajuće vodospreme, podaci o postojanju odvodnje te kote priključenja i revizijska okna.

U skladu s novim zakonom prilog zahtjevu u fazi ishođenja lokacijske dozvole je IDEJNI PROJEKT koji mora sadržavati tehničko rješenje ucrtano u situaciju ili preris, s tehničkim opisom, tj. projektom treba riješiti način priključenja na vodovodnu mrežu i sustav javne odvodnje. Zgrade ili prostori koji imaju riješen priključak isti trebaju prikazati projektom, što znači da je prilog projektu dozvola priključenja ili račun po kojemu se vrši naplata vode.

Comments are closed.

This will close in 0 seconds

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close