KAPITAL

11 veljače 2015, Komentari Komentari isključeni za KAPITAL

Trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda upisano u registar Trgovačkog suda u zadru, Stalan služba u Šibeniku pod brojem  Tt-23/6066-2

Temeljni kapital: 45.817.060,00 euro

Temeljni akt:

Društveni ugovor o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o trgovačkim društvima Javnog poduzeća za komunalne djelatnosti “Vodovod i kanalizacija” Šibenik od 01. listopada 1996. godine.

Odlukom Skupštine Društva od 29. travnja 1997. godine izmijenjen je Društveni Ugovor u čl. 13 odredbe o temeljnom kapitalu i u čl. 14 odredbe o temeljnim ulozima.

Odlukom Skupštine društva od 09. lipnja 2004. godine izmijenjen je i dopunjen Društveni ugovor o usklađenju-pročišćeni tekst od 16. studenog 2000. godine i to čl. 13 – temeljni kapital, čl.14 st. 1. al. 1. – temeljni ulozi i čl.14 st. 1. al. 1. – Skupština društva. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora o usklađenju od 09. lipnja 2004. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 28 srpnja 2010. izmijenjen je društveni ugovor o usklađenju- pročišćeni tekst od 9. lipnja 2014.g. i to u nazivu, toč.9.-odredbe o poreznom broju, toč.19.-odredbe o osnivačima Društva, toč.23.-odredbe o organima Društva, toč.25 i 28.-odredbe o Skupštini društva, toč.29 i 29a.-odredbe o Nadzornom odboru, toč.33.-odredbe o upisu promjena u sudski registar, toč.34.-odredbe o objavi pročišćenog teksta Društvenog ugovora, te su točke 35.,36.,37. i 38. brisane.

Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 28. srpnja 2010. g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 28. veljače 2014.g. izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora, pročišćeni tekst od 28.srpnja 2010. g. i to čl.6., koji govori o članovima Društva, čl.10. i čl.11., koji govore o djelatnosti Društva, čl.14., koji govori o temeljnom kapitalu, čl.28. i čl.29., koji govore i Skupštini Društva.

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 28. veljače 2014.g.dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom Skupštine Društva od 26. lipnja 2014.g. izmijenjen je Društveni ugovor od 28.veljače 2014.g.i to čl..29.a.-odredbe o članovima Nadzornog odbora.

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 26. lipnja 2014.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova Društva od 2. srpnja 2015.g. izmijenjen je Društveni ugovor od 26. lipnja 2014.g. na način da je isti radi promjene odredbi koje se odnose na temeljni kapital i poslovne udjele, u cijelosti zamijenjen novim tekstom Društvenog ugovora od 2. srpnja 2015.g.

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 2. srpnja 2015.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova Društva od 2. studenog 2015.g. izmijenjen je Društveni ugovor od 2. srpnja 2015.g. na način da je isti radi promjene odredbi koje se odnose na temeljni kapital i poslovne udjele, u cijelosti zamijenjen novim potpunim tekstom Društvenog ugovora od 2. studenog 2015.g.

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 2. studenog 2015.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova Društva od 28. srpnja 2017.g. izmijenjen je Društveni ugovor od- potpuni tekst od 2. studenog 2015.g. na način da je isti radi promjene odredbi koje se odnose na temeljni kapital društva i poslovne udjele, u cijelosti zamijenjen novim potpunim tekstom Društvenog ugovora od 28. srpnja 2017.g.

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 28. srpnja 2017.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupština Društva od 4. prosinca 2023.g. izmijenjen je potpuni tekst Društvenog ugovora od 29.lipnja 2021.g., na način da je isti usklađen s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (narodne novine br.114/22), te je usvojen Društveni ugovor u potpuno novom tekstu.

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 4. prosinca 2023.g. dostavljen je u zbirku isprava.

 

Promjene temeljnog kapitala:

Skupština društva donijela je dana 29. travnja 1997. godine odluku o nakani smanjenja temeljnog kapitala i to s iznosa od 593.324.700,00 kn za iznos od 471,363.700,00 kn na iznos od 121.961.000,00 kn.

Odlukom Skupštine društva smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 593.324.700,00 kn za iznos od 471.363.700,00 kn na iznos od 121.961.000,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 09. lipnja 2004. godine o povećanju temeljnog kapitala društva povećan je temeljni kapital društva s iznosa 121.961.000,00 kn na iznos od 125.590.100,00 kn.

Odlukom članova društva izvršeno je povećanje temeljnog kapitala s iznosa od 125.590.100,00 kn za iznos od 219.579.200,00 kn na iznos od 345.169.300,00 kn.

Temeljni kapital društva povećan je unosom prava.

Temeljni kapital društva sastoji se od 21 poslovnog udjela.

Odlukom članova društva od 2. studenog 2015.godine izvršeno je povećanje temeljnog kapitala društva temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva od 2.studenog 2015.godine s iznosa od 345.169.300,00 kn, za iznos od 20.000,00 kn, na iznos od 345.189.300,00 kn, unosom prilikom provedenog pripajanja društva ODVODNJA VODICE d.o.o. temeljem odluke o pripajanju od 2. studenog 2015. godine.

Temeljni kapital društva sastoji se od 22 nejednaka poslovna udjela.

Odlukom članova društva od 28. srpnja 2017.godine izvršeno je povećanje temeljnog kapitala društva temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva od 28. srpnja 2017. godine s iznosa od 345.189.300,00 kn, za iznos od 20.000,00 kn, na iznos od 345.209.300,00 kn, unosom prilikom provedenog pripajanja društva ZELENI OTOK d.o.o. temeljem odluke o pripajanju od 28. srpnja 2017. godine.

Temeljni kapital društva sastoji se od 23 nejednaka poslovna udjela.

Skupština Društva je dana 4. prosinca 2023.g donijela odluku o smanjenju temeljnog kapitala radi usklađenja s odredbama Zakona o uvođenju eura i Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, s preračunatog iznosa od 45.817.147,79 eura za iznos od 87,79 eura na iznos od 45.817.060,00 eura. Iznos navedenog smanjenja od 87,79 eura unosi se u rezerve kapitala.

 

Statusne promjene:

Temeljem Ugovora o pripajanju od 23. listopada 2015. godine, zaključenog između društva Vodovod i odvodnja d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, (Grad Šibenik) Kralja Zvonimira 50, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, pod MBS:060035446, OIB: 26251326399, kao društva preuzimatelja i društva Odvodnja vodice d.o.o., Vodice, Ive Čače 8 i sukladno odlukama skupštine obaju društava od 2. studenog 2015. godine, izvršeno je pripajanje društva Odvodnja Vodice d.o.o. Vodice, Ive Čače 8, kao društvo koje se pripaja, prijenosom cijele imovine na društvo Vodovod i odvodnja d.o.o.  Šibenik, (Grad Šibenik) Kralja Zvonimira 50, pod MBS:060035446, OIB: 26251326399. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 28. rujna 2017. godine, zaključenog između društva Vodovod i odvodnja d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, (Grad Šibenik) Kralja Zvonimira 50, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, pod MBS:060035446, OIB: 26251326399, kao društva preuzimatelja i društva Zeleni otok d.o.o Murter, (Općina Murter-Kornati) Butina 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda Zadar, stalna služba  u Šibeniku, pod MBS:100017027, OIB:51867034652 i sukladno odluci Skupštine društva Vodovod i odvodnja d.o.o. od 28. srpnja 2017.godine i odluci Skupštine društva zeleni otok od 9. kolovoza 2017. godine , izvršeno je pripajanje društva Zeleni otok d.o.o Murter, (Općina Murter-Kornati) Butina 2, kao društvo koje se pripaja, prijenosom cijele imovine na društvo Vodovod i odvodnja d.o.o.  Šibenik, (Grad Šibenik) Kralja Zvonimira 50, pod MBS:060035446, OIB: 26251326399. Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku.

Društveni ugovor 28.7.2017.

 

Comments are closed.

This will close in 0 seconds

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close