PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

11 veljače 2015, Komentari Komentari isključeni za PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem točke 31. Društvenog ugovora o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o trgovačkim društvima Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik i članka 4. i 21. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine broj : 25/13, 85/15, 69/22 ) direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik donio je Pravilnik o pravu na pristup informacijama:

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Ovim pravilnikom određuju se uvjeti pod kojima se omogućava pravo na pristup informacijama i način ostvarivanja toga prava te ograničenja prava na pristup informacijama.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji:

  • Pisanim putem na adresu: Kralja Zvonimira 50, 22 000 Šibenik
  • Elektroničkom poštom na adresu: kontakt@vodovodsib.hr ili anita.vlaic@vodovodsib.hr
  • Telefonom na broj: 022/ 311 830 (centrala) i 022/ 311 854 (službenica za informiranje)
  • Osobnim dolaskom u pisarnicu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik radnim danom od 7 do 15 sati

Pisani zahtjev mora sadržavati :

  1. Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  2. Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  3. Ime, prezime i adresu fizičke osobe- podnositelja zahtjeva
  4. Tvrtku, naziv i sjedište pravne osobe- podnositelja zahtjeva

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti – Anita Vlaić, dipl.oec (anita.vlaic@vodovodsib.hr)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i službenika za zaštitu osobnih podataka

Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik kao tijelo javne vlasti dužno je riješiti zahtjev u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, a u iznimnim slučajevima taj se rok može produžiti za daljnjih 15 dana o čemu je službenik za informiranje dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ako Društvo ne riješi zahtjev u navedenom roku, podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu zbog nerješavanja zahtjeva, koje se predaje Povjereniku za informiranje. U žalbi je potrebno navesti kada je zahtjev za pristup informacijama odnosno ponovnu uporabu informacija podnesen tijelu javne vlasti.  Žalba mora biti vlastoručno potpisana. Uz žalbu se preporučuje priložiti presliku podnesenog zahtjeva i dokaz o njegovoj predaji tijelu javne vlasti.

Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu protiv rješenja kojim se u potpunosti ili djelomično odbija njegov zahtjev za pristup informacijama ili za ponovnu uporabu informacija. Žalba se predaje trgovačkom društvu Vodovodu i odvodnji d.o.o. koje je donijelo osporavano rješenje u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja, a  koje će žalbu sa cjelokupnim spisom predmeta dostaviti Povjereniku za informiranje na rješavanje.  Uz žalbu se preporučuje priložiti presliku rješenja, presliku  podnesenog zahtjeva i dokaz o njegovoj predaji tijelu javne vlasti.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može od Vodovoda i odvodnje d.o.ozahtijevati ispravak ili dopunu informacije u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti. Popis službenika za informiranje u svim tijelima javne vlasti s kontakt podacima dostupan je na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje, na poveznici https:// tjv.pristupinfo.hr

Tijelo javne vlasti dužno je riješiti zahtjev u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, a u iznimnim slučajevima taj se rok može produžiti za daljnjih 15 dana o čemu je službenik za informiranje dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ako tijelo javne vlasti na riješi zahtjev u navedenom roku, podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu zbog nerješavanja zahtjeva, koje se predaje Povjereniku za informiranje. U žalbi je potrebno navesti kada je zahtjev za pristup informacijama odnosno ponovnu uporabu informacija podnesen tijelu javne vlasti.  Žalba mora biti vlastoručno potpisana. Uz žalbu se preporučuje priložiti presliku podnesenog zahtjeva i dokaz o njegovoj predaji tijelu javne vlasti.

Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu protiv rješenja kojim se u potpunosti ili djelomično odbija njegov zahtjev za pristup informacijama ili za ponovnu uporabu informacija. Žalba se predaje tijelu javne vlasti koje je donijelo osporavano rješenje u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja, a  koje će žalbu sa cjelokupnim spisom predmeta dostaviti Povjereniku za informiranje na rješavanje.  Uz žalbu se preporučuje priložiti presliku rješenja, presliku  podnesenog zahtjeva i dokaz o njegovoj predaji tijelu javne vlasti.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može od tijela javne vlasti zahtijevati ispravak ili dopunu informacije u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Vodovod i odvodnja d.o.o.  ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

DOKUMENTI:

Zahtjev-za-pristup-informacijama-obrazac

Zahtjev-za-ispravak-ili-dopunu-informacije-obrazac 

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-obrazac

Žalba-protiv-rješenja-obrazac

Žalba-šutnja-uprave-obrazac

IZVJEŠĆA:

Godišnje_izvješće o provedbi ZPP-a za 2023.g.

Godišnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2022.g.(pdf)

Godisnje_izvjesce o provedbi ZPPI-za 2021.g., pdf.

Godisnje_izvješće o provedbi ZPPI-a za 2020.g.pdf)

Godisnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.g.(pdf)

Godišnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2018.g.(pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.g.(xls)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g.(csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g.(pdf)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.g.(PDF)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016.g.(XLS)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

UPITNIK :

Upitnik-za-samoprocjenu tijela javne vlasti 

Za sve dodatne informacije nazovite Službenicu za informiranje na broj telefona: 022/ 311 854.

Comments are closed.

This will close in 0 seconds

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close