NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

14 ožujka 2015, Komentari Komentari isključeni za NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Kome se obratiti kod reklamacije računa?

Kod reklamacije računa korisnici se mogu obratiti:

– telefonom: 022/311 842,843,845), centrala 022/ 311 830
– fax: 022/ 338 200
– osobno: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– putem pošte: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– na mail adresu: kontakt@vodovodsib.hr

Da li je moguće dobiti račune putem e-maila?

Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik, omogućilo je svim zainteresiranim korisnicima dostavu računa za potrošnju vode u PDF obliku putem elektroničke pošte.

Ukoliko žele mjesečne račune za potrošnju vode primati elektroničkom poštom, molimo potrošače da ispune i potpišu obrazac te isti dostave e-mailom na racuni@vodovodsib.hr, poštom ili osobno na adresu Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik.

Račune primljene putem e-maila moguće je plaćati na slijedeće načine: internet bankarstvom i m-bankingom bez printanja direktnim skeniranjem barcoda ili samostalno isprintati i platiti na svim mjestima gdje je moguće platiti račune.

Ovim zahtjevom ukida se slanje papirnatih računa te se aktivira slanje računa elektroničkom poštom u PDF formatu.

Obrazac zahtjeva za dostavu i prihvat računa u elektroničkom obliku možete preuzeti na web stranici Društva na linku http://www.vodovodsib.hr/wp-content/uploads/2022/04/Zahtjev_rn_email.pdf

E račun

Omogućili smo svojim korisnicima primanje računa za vodu u elektroničkom obliku, putem servisa ePošta Hrvatske pošte, kojim se mogu primati računi bez upotrebe papira, na brz, efikasan i siguran način, uslugom koja je za potrošače potpuno besplatna. Na slijedećem linku eracun nalaze se detaljne informacije o usluzi plaćanja računa za vodu putem servisa epošta.

Postupak prijave na uslugu je sljedeći:

  1. Otvaranje eBox-a (elektroničkog poštanskog sandučića) u ePošti:
  1. Nakon dobivanja korisničkog imena i lozinke, te prijave u eBox, među popisom izdavatelja se pronalazi VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. i pripadna usluga Račun za vodu
  2. U ponuđenoj formi se podnosi zahtjev za uslugom (potrebno je unijeti podatke: Šifra kupca, Mjerno mjesto* i OIB kupca na koga glasi račun za vodu), te se nakon provjere unesenih podataka, najkasnije u roku od 24 sata, usluga aktivira i pojavljuje na Popisu aktivnih usluga
  3. Aktivacijom usluge potrošač će buduće račune za vodu primati isključivo u elektroničkom obliku, u svoj eBox

* Ako neki potrošač ima na svojoj šifri kupca više mjernih mjesta dovoljno je da prijavi uslugu za bilo koje od tih mjernih mjesta, a usluga će biti automatski aktivirana za sva mjerna mjesta kupca.

Pitanja davatelja usluga vezana za e račun

Obveza izdavanja i primanja e-računa , sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi primjenjuje se na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Usluge koje javni naručitelji primaju na osnovu isključivog prava (npr. račun za vodu), između ostalog (računi u prometu gotovinom, kupnja najam ili zakup nekretnina, odvjetničke i javnobilježničke usluge, zajmovi i krediti…),  ne podliježu obvezi izdavanja eračuna. Slijedom iznesenog odbijanje zaprimanja računa izvan ugovora o javnoj nabavi putem pošte već isključivo putem sustava e račun nema zakonske ni bilo koje druge osnove.

Prilikom ispostavljanja e računa izvan primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi potrebna je pisana suglasnost primatelja. Porezni obveznik može (ali i ne mora) izdati račun u elektroničkom obliku ako primatelj računa izričito ne odbije takav način ispostavljanja računa (primjenjuje se čl.63.OPZ-a, čl.80. Zakona o PDV-u i čl.160. Pravilnika o PDV-u).

Napominjemo  da ste u svojim poslovnim knjigama dužni bez odgode evidentirati sve poslovne događaje (pa i potrošnju vode) prema vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama (računi za vodu), te da ste račun, odnosno utrošak vode, dužni platiti do roka navednog na računu. Istekom roka plaćanja Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Račun za potrošenu vodu ujedno služi kao opomena nakon čega slijedi skidanje vodobrojila o trošku stranke i utuženje.

Možete li nam putem vašeg obrasca dostaviti mail adresu radi dostave e računa?

Za slanje i zaprimanje e računa  za naručitelje obveznike javne nabave nije potrebna mail adresa, jer taj podatak nije potreban za slanje i zaprimanje e računa izdanih na temelju ugovora  o javnoj nabavi.  Stoga se za rješavanje vašeg problema upisa e maila prilikom slanja e računa trebate obratiti vašem informacijskom posredniku tj. onome čijim se programom služite.

Naime, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i Pravilniku o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi, Fina je zakonom određena kao centralni informacijski posrednik koja osigurava centralnu platformu koja služi kao distributivni kanal – obavlja razmjenu između izdavatelja ili njihovih informacijskih posrednika prema naručiteljima ili njihovim informacijskim posrednicima (slično kao npr. platni promet-nks i sepa, eporezna…). Zaprimanje e računa odvija se preko web servisa našeg informacijskog posrednika s korisničkim imenom i lozinkom dobivenim od našeg informacijskog posrednika, kojeg smo prijavili centralnom informacijskom posredniku – Fini.

Dakle,  slanje i zaprimanje e računa ne odvija se putem maila, već preko web servisa našeg informacijskog posrednika i centralnog informacijskog posrednika,  obzirom da je ovo Društvo kao sektorski naručitelj dužno preko svog informacijskog posrednika povezati se na centralnu platformu Fine za zaprimanje e računa izdanih na temelju ugovora  o javnoj nabavi. Napominjemo, pdf račun poslan e poštom (e mailom) nije e račun u smislu ovog zakona.

Za račun mi stoji status da je Neplaćen? Na e-mail mi stiže obavijest da imam neplaćeni račun?

ePošta ima mogućnost plaćanja računa kroz svoj e-Box i na osnovu toga gleda da li je račun plaćen. Znači, takva obavijest podrazumijeva samo to da račun nije plaćen kroz sustav ePošta. Vi naravno možete platiti svoj račun bilo kojim putem i uplata će biti evidentirana u bazi podataka Vodovoda, i to je jedino mjerodavno mjesto gdje možete provjeriti da li je Vaš račun plaćen. Uostalom, na svakom novom računu za  vodu koji dobijete piše imate li duga po prijašnjim računima.

 Mogu li zaprimati e-račun i ako račun za vodu ne glasi na mene?

Da, e-račun možete dobivati i za nekog drugog kupca, račun za vodu ne mora glasiti na Vas. Samo prilikom prijave usluge morate unijeti ispravne podatke sa računa za vodu: Šifra kupca, Mjerno mjesto i OIB kupca.

 Zahtjev za registracijom usluge mi je odbijen, a upisao sam sve podatke sa računa za vodu?

Provjerite još jednom da li su uneseni podaci ispravni. Šifra kupca i Mjerno mjesto su brojčani podaci maksimalne dužine 7 znakova, OIB mora biti točno 11 brojčanih znakova istovjetan onom na računu za vodu. Svi ovi podaci su obavezni i ako se ne unesu zahtjev će biti odbijen. Ako na računu za vodu ne piše OIB kupca, svejedno ga morate unijeti.

Prijavu možete ponoviti sa ispravnim podacima, a ako opet bude odbijeno možete nas kontaktirati na naše telefonske brojeve.

 Zaprimio sam račun u svoj e-Box ali ne vidim stanje vodomjera, barkod, ….?

Uz svaki poslani račun se u prilogu šalje pdf dokument koji je u stvari originalni račun za vodu prilagođen ispisu i na kojem su vidljivi svi podaci. Pogledati zadnji dio uputa za Fizičke osobe.

 Prilikom registracije na servis ePošta se pojavljuje poruka da su podaci neispravni?

ePošta je povezana sa sustavom ePorezna u kojem se provjerava OIB i broj osobnog dokumenta. Može se dogoditi da Vam na Poreznoj upravi još uvijek stoji upisan broj stare osobne iskaznice, pa ako ga znate možete se probati registrirati s tim brojem dokumenta. Inače morate kontaktirati Hrvatsku poštu jer je registracija i otvaranje e-Box-a isključivo u njihovoj nadležnosti.

 

Mogu li se računi za potrošnju vode plaćati putem trajnog naloga?

Trajni nalog je ugovorni odnos između banke i klijenta banke – vlasnika računa.

Ugovor o trajnom nalogu sklapa se između banke i klijenta banke, te se tim ugovorom ne mogu utvrditi obveze, troškovi i rizici trećih osoba, pa tako ni Vodovoda Šibenik koji svojim potrošačima ispostavlja račune.

Postupak promjene adrese za dostavu računa Vodovod Šibenik obavlja na vlastitim tipskim obrascima, koje potrošač osobno treba zatražiti od Vodovoda Šibenik.

Na taj način možete odrediti da se vaši računi šalju na adresu vaše banke, a s vašom bankom, a ne s Vodovodom Šibenik, trebate ugovoriti način da vaša banka obavlja plaćanje vaših računa umjesto vas.

Može li se obračunati potrošnja i ispostaviti račun do stanja vodomjera koje je očitano od strane korisnika?

Korisnik može dojaviti stanje na vodomjeru do 28. dana u mjesecu. Na temelju dojave ispostavlja se račun.
Stanje vodomjera korisnici mogu dojaviti:
– telefonom: 022/311 842,843,845, centrala 022/ 311 830
– fax: 022/ 338 200
–  osobno: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– putem pošte: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– na mail adresu: kontakt@vodovodsib.hr

Na koji način se vrši promjena broja članova kućanstva?
U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave/odjave), zahtjev je potrebno popuniti te potpisati od strane predstavnika stanara.
Zahtjevi se dostavljaju do 25. dana u mjesecu za tekući mjesec:
– poštom: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– osobno: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– faxom: 022/338 200
– kao skenirani dokument e-mailom: kontakt@vodovodsib.hr

Kako se može promijeniti vlasništvo priključka, adresa dostave računa ili ispravak pogrešno napisanog imena, prezimena, adrese na računu i sl.?
Korisnik mora podnijeti pismeni zahtjev za promjenu
– poštom: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– osobno: Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik
– faxom: 022/338 200
– skenirano na e-mail: kontakt@vodovodsib.hr

Koji je postupak za rješavanje razdvajanja vodovodnog priključka nakon smrti vlasnika objekta?

Nakon smrti osobe koja je bila vlasnik objekta a samim time i zakoniti korisnik vodovodnog priključka potrebno je u Vodovod i odvodnju d.o.o. Šibenik, koji je isporučitelj usluge javne vodoopskrbe donijeti rješenje o nasljeđivanju predmetnog objekta ili izvod iz Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Šibeniku kako bi se u evidenciji zakonitih korisnika upisala promjena vlasničkog statusa objekta.

Nasljednici mogu zadržati postojeće stanje ili zatražiti novi vodovodni priključak za svoj posebni dio, prema njihovom dogovoru. Za novi vodovodni priključak potrebno je zahtjevu  priložiti pravomoćni akt o pravu građenja objekta koji se priključuje, dokaz o vlasništvu istog i katastarski preris građevne čestice od nadležnog katastarskog ureda. Zahtjev za novi vodovodni priključak podnosi se u nadležnoj službi ovog Društva.

Kome se obratiti kad je uočena voda u šahtu?
Ukoliko uočite vodu u šahtu potrebno je, u radno vrijeme od 7 do 15 sati nazvati centralu Vodovoda na telefon 022 311 830 a izvan radnog vremena, od 15 do 7 sati slijedećeg radnog dana, nazvati Dežurnu službu Društva na Lozovcu, na broj telefona 022/778 100

Uvažava li ViO primjedbe suvlasnika na podatke o očitanju koje dostavlja predstavnik suvlasnika?
Suvlasnici stambene zgrade imenuju predstavnika suvlasnika koji ima obvezu pravodobno dostaviti ViO-u razdiobu očitanja. Ukoliko imate prigovor, ViO ne može intervenirati, nego eventualni nesporazum rješavate s predstavnikom suvlasnika.

Što učiniti u slučaju kad korisnik nema vode u svom objektu?
U slučaju da nemate vode u svom objektu, a prethodno nisu najavljeni redovni niti izvanredni prekidi vodoopskrbe, potrebno je provjeriti u vodovodnom šahtu je li zatvoren ventil i ostavljena opomena pred isključenje, s obzirom da radnici koji isključuju korisnike sa vodovodne mreže prije samog isključenja zatvore ventil u šahtu kao upozorenje zbog neplaćenih računa za potrošenu vodu. Ukoliko navedene radnje nisu povezane s nestankom vode potrebno je nazvati, u radno vrijeme od 7 do 15 sati centralu Vodovoda na telefon 022 311 830, a izvan radnog vremena, od 15 do 7 sati slijedećeg radnog dana,  Dežurnu službu Društva na Lozovcu, na broj telefona 022/778 100.

Što ViO poduzima ukoliko se obveze po računima za vodoopskrbu ne podmiruju u roku dospijeća?
Nakon isteka datuma dospijeća računa u kojem roku je korisnik usluge vodoopskrbe dužan podmiriti račun, ViO ne šalje opomenu o neplaćanju računa jer je opomena sastavni dio računa i taj podatak je naveden na računu. Ukoliko korisnik usluge ne podmiri obveze, ViO pristupa isključenju korisnika iz vodopskrbnog sustava ili podnosi ovršni prijedlog. Naša je preporuka da račune platite u roku kako biste izbjegli veća podmirenja troškova kasnijih postupaka od prvobitnog iznosa računa kojega niste na vrijeme platili.

Što učiniti u slučaju da kao korisnik sumnjate u neispravnost glavnog vodomjera?
Ukoliko postoji takva sumnja, korisnik ima pravo zatražiti kontrolu ispravnosti vodomjera pisanim putem i prije isteka roka umjeravanja. Zahtjev se podnosi isporučitelju vodnih usluga. Kontrolu ispravnosti vodomjera obavlja ovlaštena osoba Zavoda za mjeriteljstvo u prostorijama radne jedinice Baždarnica Društva. Troškove izvanrednog ispitivanja vodomjera snosi isporučitelj vodne usluge, a slučaju da se vodomjer pokaže ispravnim isporučitelj vodne usluge će troškove naknaditi od korisnika kao podnositelja pisane predstavke na temelju ispostavljenog računa.

Osim troškova utvrđenih u prethodnom stavku isporučitelj vodne usluge će od korisnika naplatiti i trošak demontaže, montaže, te prijevoza prema profilu vodomjera. Više na linku http://www.vodovodsib.hr/wp-content/uploads/2019/01/001.pdf.

Obrazac zahtjeva dostupan je uObrasci.

Kada je moguće premještanje izvedenih postojećih vodovodnih priključaka bliže objektu?
Propisima vezanim uz isporuku vode i pružanje usluge vodoopskrbe određeno je da se vodovodni priključak, koji se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe i vodomjernog okna u kojem je smješten glavni vodomjer, izvodi (smješta) na javnoj površini u neposrednoj blizini javne vodovodne mreže.
Vodovodni priključak nije uvijek moguće odmah izvesti u neposrednoj blizini nekretnine, posebno ukoliko je potrebno postojeću javnu vodovodnu mrežu produžiti, odnosno izgraditi nedostajući vodovodni ogranak u neposrednoj blizini objekta.
Premještaj postojećeg vodovodnog priključka moguće je izvršiti ukoliko je izgrađena javna vodovodna mreža bliže objektu na koji se odnosi postojeći vodovodni priključak.

Da li korisnik smije dodatno zaštititi okno glavnog vodomjera od smrzavanja?
Korisnik vodnih usluga može dodatno zaštiti okno glavnog vodomjera od smrzavanja na način da postavljena zaštita ne otežava očitanje glavnog vodomjera.

Koji dio instalacija mora održavati korisnik?
Korisnici vodnih usluga dužni su o svojem trošku održavati internu vodovodnu instalaciju, koju sačinjavaju vodovi i cjevovodi koji slijede iza prvog spojnog elementa poslije glavnog vodomjera do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika.

Internu instalaciju održavaju na način da bude u stanju funcionalne ispravnosti kako bi se spriječili gubici vode te narušavanje funkcionalnosti sustava javne vodoopskrbe i zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Što učiniti ukoliko tlak pod kojim se voda isporučuje ne zadovoljava potrebe korisnika?
Ukoliko isporučitelj vodnih usluga iz opravdanih tehničkih razloga nije u mogućnosti pružati uslugu javne vodoopskrbe s tlakom koji odgovara potrebama korisnika, korisnik može na dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi uređaje kojima će tlak prilagoditi svojim potrebama.
Ukoliko se korisniku isporučuje voda pod tlakom većim od 6 bara na vodovodnom priključku, korisnik vodnih usluga može na dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi regulator tlaka (reducir ventil).
Regulator tlaka ugrađuje se na dijelu interne vodovodne instalacije što je moguće bliže oknu glavnog vodomjera, ali ne i u samo okno glavnog vodomjera.
Za povećanje tlaka pod kojim se voda isporučuje korisniku, on može na dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi sustav nadotlačivanja (hidrofor, hidropak) na način da se ne naruše uvjeti pružanja usluge javne vodoopskrbe drugim korisnicima vodnih usluga. Sustav nadotlačivanja izvodi se za dijelove građevine koji nemaju zadovoljavajući tlak.

Da li je moguć otpis troška nastao zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama?
Odlukom direktora Društva od 1. ožujka 2019.g utvrđeni su kriteriji za otpis potrošene vode bez koristi. Navedenu odluku možete pogledati Ovdje.

Na koji način je moguće olakšati korisnicima podmirenje uvećanih računa za pružene vodne usluge zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama?
Shvaćajući visinu troška koji nastane zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama i u tom slučaju iznosa obračunate pružene vodne usluge, korisnicima se u podmirenju ispostavljenih računa za vodne usluge može pomoći omogućavanjem njihova obročnog plaćanja. Za navedeno je potrebno uputiti pisani zahtjev na adresu Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, Šibenik.

Kvaliteta i karakteristika vode koju isporučuje ViO Šibenik
Kvaliteta vode višestruko se kontrolira i stručno nadzire u svakoj fazi procesa vodoopskrbe, od zahvaćanja „sirove“ vode izvorišta, njezine dezinfekcije do ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće isporučene korisnicima.
Voda iz slavine je pitka te ne zahtijeva upotrebu filtra za vodu i kućanske aparate za pripremu vode za piće.
Kontrola voda izvorišta koja se koriste u vodoopskrbi Šibenika i okolice dokazuje da je riječ o vrlo čistoj vodi u prirodi koja ima vrlo povoljne fizikalno-kemijske osobine; bezbojna je, bistra, blago alkalnog pH, optimalne temperature.
Kako je voda s izvorišta šireg šibenskog područja prirodno pogodna za piće, za ljudsku potrošnju je dovoljan postupak dezinfekcije klorovim dioksidom. Doza klor dioksida održava se na najnižoj koncentraciji potrebnoj za zadržavanje zdravstvene ispravnosti vode na putu kroz vodoopskrbni sustav do samog korisnika. Postupak dezinfekcije je strogo kontroliran i njime se ne mijenja dobar i osvježavajući okus i kvaliteta izvorske vode.

Kolika je tvrdoća vode za piće?

Potrošačima je podatak o tvrdoći vode za piće važan kako bi znali podesiti regulator na perilici posuđa. U odnosu na podjelu prema tvrdoći vode, voda u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Šibenik je umjereno tvrda ( srednje tvrda). S obzirom da se za potrebe vodoopskrbe koristi više izvorišta , vrijednosti tvrdoće se kreću u rasponu od 12-16°d (njemačkih stupnjeva).

Kako mogu znati da li pijem zdravstveno ispravnu vodu?
Ukoliko ste priključeni na javni vodoopskrbni sustav, pijete i zdravstveno ispravnu vodu. Ispravnost vode za piće u vodoopskrbnim sustavima kontrolira Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima putem redovnih godišnjih programa, a prema Zakonu o vodama obavezan je i monitoring tzv. “sirove” (nezahvaćene vode). U slučaju zamućenja nadležno komunalno društvo obavještava stanovništvo o privremenoj nemogućnosti korištenja vode za piće do uspostave redovnog stanja.

Je li bolje piti vodu iz vodovoda ili “flaširanu” vodu?
Ukoliko imate vodu dostupnu iz javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu se može reći da je bolje piti vodu iz „pipe“. Time štedite novac jer je takva voda višestruko jeftinija.

Kako mora biti izvedena interna kanalizacijska instalacija da ne uzrokuje neugodne mirise?
Neispravno izvedena interna kanalizacijska instalacija objekta jedan je od najčešćih razloga zbog kojih nastaju neugodni mirisi u objektu, a koji može utjecati i na pojavu širenja neugodnih mirisa iz javne kanalizacije. Interna kanalizacijska instalacija izvedena je na propisan način i sukladno pravilima struke ukoliko su na njoj ugrađene odzrake za provjetravanje odvoda, i to na način da su ventilacijske cijevi postavljene do iznad krova i zaštićene propisanom kapom te da su svi odvodi unutar objekta, kao što su WC školjka, umivaonik, kupaonska kada, kupaonski tuš, kuhinjski sudoper i slično, spojeni na sifone izvedene u obliku „V“i „S“ kod kojih je zatvor vodom osiguran na način da je potopljen pod vodom. Obveze vlasnika da na opisani način moraju izvesti interne kanalizacijske instalacije objekta koji se priključuje na javnu kanalizaciju su i propisane aktima vezanim uz priključenje i korištenje usluge javne odvodnje.

Što se ne smije bacati i ubacivati u kanalizaciju?
Molimo da u kanalizaciju ne bacate i ne upuštate:
– krpe, higijenske uloške, vlažne rupčiće, najlonske vrećice, ljepljive vrpce i sl.
– potrošni medicinski materijal (rukavice, gaze, maske, šprice, zavoje i sl.)
– ulja i masti, ostatke hrane
– dlake i perje
– kamenje, vapnene ostatke i ostatke građevinskih materijala
– strugotine metala, drva i plastike
– staklo
– kiseline, lužine, agresivne i ostale štetne tekućine (ostaci kemikalija, boja i sl.)
– pepeo i trosku
– gnojiva

Zajedničko odgovorno ponašanje pridonijet će kvaliteti rada cijelog sustava odvodnje i osigurati zaštitu okoliša.

 

Za račun mi stoji status da je Neplaćen? Na e-mail mi stiže obavijest da imam neplaćeni račun?

ePošta ima mogućnost plaćanja računa kroz svoj e-Box i na osnovu toga gleda da li je račun plaćen. Znači, takva obavijest podrazumijeva samo to da račun nije plaćen kroz sustav ePošta. Vi naravno možete platiti svoj račun bilo kojim putem i uplata će biti evidentirana u bazi podataka Vodovoda, i to je jedino mjerodavno mjesto gdje možete provjeriti da li je Vaš račun plaćen. Uostalom, na svakom novom računu za  vodu koji dobijete piše imate li duga po prijašnjim računima.

 Mogu li zaprimati e-račun i ako račun za vodu ne glasi na mene?

Da, e-račun možete dobivati i za nekog drugog kupca, račun za vodu ne mora glasiti na Vas. Samo prilikom prijave usluge morate unijeti ispravne podatke sa računa za vodu: Šifra kupca, Mjerno mjesto i OIB kupca.

 Zahtjev za registracijom usluge mi je odbijen, a upisao sam sve podatke sa računa za vodu?

Provjerite još jednom da li su uneseni podaci ispravni. Šifra kupca i Mjerno mjesto su brojčani podaci maksimalne dužine 7 znakova, OIB mora biti točno 11 brojčanih znakova istovjetan onom na računu za vodu. Svi ovi podaci su obavezni i ako se ne unesu zahtjev će biti odbijen. Ako na računu za vodu ne piše OIB kupca, svejedno ga morate unijeti.

Prijavu možete ponoviti sa ispravnim podacima, a ako opet bude odbijeno možete nas kontaktirati na naše telefonske brojeve.

 Zaprimio sam račun u svoj e-Box ali ne vidim stanje vodomjera, barkod, ….?

Uz svaki poslani račun se u prilogu šalje pdf dokument koji je u stvari originalni račun za vodu prilagođen ispisu i na kojem su vidljivi svi podaci. Pogledati zadnji dio uputa za Fizičke osobe.

 Prilikom registracije na servis ePošta se pojavljuje poruka da su podaci neispravni?

ePošta je povezana sa sustavom ePorezna u kojem se provjerava OIB i broj osobnog dokumenta. Može se dogoditi da Vam na Poreznoj upravi još uvijek stoji upisan broj stare osobne iskaznice, pa ako ga znate možete se probati registrirati s tim brojem dokumenta. Inače morate kontaktirati Hrvatsku poštu jer je registracija i otvaranje e-Box-a isključivo u njihovoj nadležnosti.

Jesu li za plaćanje računa odgovorni svi suvlasnici nekretnine ili samo osoba na čije ime su naslovljeni računi, odnosno je li se pored suvlasnika naznačenom na računu mogu utužiti i ostali suvlasnici?

Člankom 205. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130 /11, 56/13 i 14/14) propisano da se cijena komunalne usluge plaća isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine u kojoj se usluga koristi (korisnik).
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) izričito je u članku 38. st. 2. propisano da se troškovi stvari dijele među suvlasnicima te stvari u prvom redu prema njihovom sporazumu.
Naime, navedeni zakon omogućuje suvlasnicima da detaljno reguliraju svoje odnose glede načina korištenja nekretnine koja je u suvlasništvu, kao i snošenja troškova glede korištenja, održavanja iste i slično.

Ono što je važno istaknuti da VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ima pravo sve suvlasnike teretiti za podmirenje pružene usluge, jer mu kao suvlasnici solidarno odgovaraju za podmirenje predmetne obveze što znači da VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ima pravo cijelu obvezu namiriti od jednog ili svih suvlasnika , a na onoj osobi koja je podmirila cijelu obvezu je onda da putem regresnog zahtjeva prema ostalim suvlasnicima namiri od njih onaj dio koji na iste otpada, a koji oni nisu podmirili.

Prema tome, model razdiobe i obračun zajednički isporučene vode isključivo ovisi o dogovoru i odluci svih suvlasnika, u kojoj odluci Isporučitelj usluge ne participira ni u jednom dijelu.

Naime, nakon što svi suvlasnici zaključe i kod javnog bilježnika ovjere Sporazum (Izjave), iste dostavljaju VODOVOD I ODVODNJI d.o.o. kako bi se fakture mogle ispostavljati na onog suvlasnika koji je sukladno Sporazumu (Izjavama) obveznik istih, odnosno na kojeg će od njih biti naslovljeni računi.

Prema tome, u slučaju kada se utrošak vode mjeri jednim zajedničkim vodomjerom instaliranim na ulazu u zgradu ujedno je to mjesto na kojemu i od kojega prestaju sve daljnje nadležnosti i obveze trgovačkog društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., kao isporučitelja usluge, a da je kućna vodovodna instalacija zajedničko vlasništvo svih suvlasnika zgrade o kojoj oni zajednički skrbe i dogovaraju se o redovitom i izvanrednom održavanju iste, kao i o načinu međusobne razdiobe zajednički utrošene vode.

 

Comments are closed.

This will close in 0 seconds

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close