Javni natječaj za radno mjesto: TERENSKO UZIMANJE I DISTRIBUCIJA UZORAKA VODE“

2 travnja 2021, Komentari Komentari isključeni za Javni natječaj za radno mjesto: TERENSKO UZIMANJE I DISTRIBUCIJA UZORAKA VODE“

Broj: 4 –_2652     /21.

Šibenik, 01. 04. 2021.god.

 

    Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (N.N. 66/19.).,     r a s p i s u j e  se

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa 

na neodređeno vrijeme 

s pripravništvom od 6 mjeseci

 

za radno mjesto:

TERENSKO UZIMANJE I DISTRIBUCIJA UZORAKA VODE

 

Broj traženih radnika:  jedan /1/

– Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme 

           s pripravništvom od 6 mjeseci

 

– Mjesto rada:  Poslovni prostor – Lozovac, 

               

  • rad na terenu

 

– Smještaj: Nema smještaja

– Radno vrijeme: puno radno vrijeme

– Naknada za prijevoz: U cijelosti 

– Natječaj vrijedi:  od 02.04.2021.god., do 09.04.2021.god.

 

U v j e t i  Poslodavca:   

   

–   SSS, sanitarnog, farmaceutskog ili kemijskog smjera

 

Uz  Pisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti:

  • Životopis,
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( Preslika diplome),
  • Dokaz o Hrvatskom državljanstvu (Preslika Domovnice),
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 mjeseci),

 

    Tražena dokumentacija se može priložiti kao neovjerene preslike, s tim da će izabrani kandidat prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti originalne dokumente na uvid. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

 

    O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

 

    Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovodsib.hr

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose na 

 

Adresu: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.

          Š I B E N I K

          Ul. kralja Zvonimira br. 50

S naznakom: Javni natječaj za radno mjesto: TERENSKO UZIMANJE I DISTRIBUCIJA UZORAKA VODE“

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti ne navodeći pri tome razloge poništenja.

 

NAPOMENA:

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku d 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

 

Comments are closed.

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close