Dobro došli...

Slapovi Krke

    Voda - dar prirode, za čovjeka je izvor života. Nalazimo je svugdje oko nas. I na nebu i na zemlji. Ona je i dio nas samih. Ljudski zametak sadrži 90%, novorođenčad 75%, adolescenti 60%, a odrasla ljudska osoba od 50 do 60% vode u ukupnoj tjelesnoj težini.

Zagađenje Današnji čovjek suočen je s nestašicom pitke vode. Željom za napretkom, čovjek sve više zagađuje okoliš. Među najugroženijim su izvori pitke vode. Danas, u razvijenim zemljama, gotovo da nema niti jedna nezagađena rijeka ili jezero. Republika Hrvatska, jedna je od rijetkih zemalja koja ima čiste izvore pitke vode. Na nama je važna uloga da ih takvim i održimo.

Vodu u prirodi nalazimo u nekoliko tipova "rezervoara" vode. Oni se dijele na: oceane i mora, rijeke i jezera, polarne kape i ledenjake, vode temeljnice i atmosferu.

Ova tablica prikazuje ukupnu količinu vode na zemlji (u raznim područjima), izražena u postocima na ukupni iznos, a dubina ili debljina sloja izražena je u metrima.

Rezervoari vode Udio u ukupnoj
količini (%)
Dubina (debljina)
sloja (metara)
Oceani i mora 97,96% 2685 metara
Polarne kape i ledenjaci 1,64% 45 metara
Voda temeljnica 0,36% 10 metara
Rijeke i jezera 0,04% 1 metar
 Atmosfera  0,001%  0,03 metra

Izvor: Dr. sc. Ante Pelivan iz članaka RASPROSTRANJENOST VODE NA ZEMLJI I NJENA SVOJSTVA

 Iako na zemlji 70,3% ukupne površine čini voda, iz gornje tablice, samo je oko 2% pitka voda. Od tih 2% samo 0,4% ukupne vode mi danas iskorištavamo za naše potrebe.

Skradinski buk

 Rijeka Krka, krška ljepotica, glavni je izvor pitke vode Šibensko-kninske županije. Unutar nacionalnog parka "Krka", podno jednog od najljepših europskih, a i svjetskih slapišta nalazi se hidrocentrala "Jaruga". Uz nju se nalazi i izvorište pitke vode iz kojeg se vrši opskrba velikog dijela Šibensko-kninske županije.