Nakon smanjenja intenziteta i zaustavljanja radova na većini lokacija zbog povećanog priljeva turista, od ponedjeljka 31. kolovoza nastavit će se radovi na nekoliko gradilišta u sklopu projekta Aglomeracija.

U gradu Šibeniku, od ponedjeljka 31. kolovoza radovi se nastavljaju u Crnici, u Ulicama Ive Zaninovića i Stipe Ninića. Završetkom radova ispred Osnovne škole Jurja Dalmatinca radovi se nastavljaju na području od ulice Tvornički put prema križanju s ulicom Prilaz tvornici i dalje prema Kornatskoj ulici.

Radi obavljanja radova Ulica Ive Zaninovića zatvara se za promet, a pristup parkiralištu sv. Nedjeljica bit će reguliran naizmjenično semaforima Ulicom Stipe Ninića.

Radovi u Ulici Jerka Machieda se privode kraju te je njihov završetak predviđen polovicom rujna čime će se stvoriti uvjeti za početak radova u Ulici Matije Gupca. U ovoj ulici izvedena je nova vodovodna mreža s priključcima, te na dijelu ulice nova kanalizacijska mreža s priključcima. Položene su nove instalacije energetske i telekomunikacijske mreže, te nove instalacije javne rasvjete. Preostali su radovi na oborinskoj odvodnji prometnice i kolničkoj konstrukciji.

Na području Brodarice od ponedjeljka će započeti radovi izvođenja poprečnih prekopa na Državnoj cesti D8, Jadranskoj magistrali. Iako će se radovi obavljati u prometnoj traci, obavljat će se na način da, što je manje moguće, utječu na neometano odvijanje prometa. Molimo vozače na povećan oprez na dionicama izvođenja radova i strpljenje u prometu.

Radovi u sklopu Komponente B koja obuhvaća dio naselja Brodarica ispod magistrale završeni su te se radovi nastavljaju na otoku Krapnju. U dogovoru s Mjesnim odborom radovi u većem obujmu na području Brodarice će započeti od 14. rujna na osam gradilišta sjeverno od magistralne ceste D8.

U ponedjeljak u Jadrtovcu započinju radovi na Obali Morinje koji obuhvaćaju cijeli profil ceste, zbog čega se za promet vozila većih od 3,5 tone zatvara lokalna cesta 6108 kroz Jadrtovac. Vozila manja od 3,5 tone moći će prometovati obilazno kroz mjesto ulicama Šupljac i Klanac.

Planirano je da intenzivni radovi započnu 14. rujna o čemu će javnost na vrijeme biti detaljno obaviještena.