Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik

Kroz izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Šibenik predviđena je bila izgradnja i rekonstrukcija ukupno cca. 51km kanalizacijske mreže i rekonstrukcija cca. 35km vodoopskrbne mreže na području grada Šibenika i naselja Brodarica (gornja i donja), Zablaće i Jadrtovac i otoka Krapnja. Planirana je bila izgradnja 11 novih crpnih stanica i rekonstrukcija jedne postojeće crpne stanice. U sklopu izgradnje kanalizacijskih kolektora predviđana je bila izgradnja cca. 1500 priprema za kućne priključke.

  Komponente mreže

  A

  Brodarica
  i Podsolarsko

  B

  Brodarica
  i Krapanj

  C

  Jadrtovac

  D

  Zablaće

  E

  Šibenik