Općenito

 

 

Vrijednost izvedenih radova: 34.231.565,87EUR

Vrijednost prihvatljivih troškova: 32.879.399,67EUR

 

U cijelosti provedena mreža aglomeracije Šibenik, što znači da je izgrađena kompletno sva planirana mreža (komponenta A, B, C, D i E).

  1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:
  • Izgradnja sustava javne odvodnje u naseljima Brodarica, otok Krapanj, Jadrtovac i Zablaće: izgrađeno je 37,27km gravitacijskih cjevovoda, 4,11km tlačnih cjevovoda i 12 crpnih stanica
  • Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje u gradu Šibenik: rekonstruirano je 4,47km gravitacijskih cjevovoda i 1 crpna stanica (Mandalina) i izgrađeno je 1,75km tlačnog cjevovoda

Izgrađeno je preko 2500 kanalizacijskih kućnih priključaka.
Na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu konstantno se priključuju nova kućanstva na području Brodarice, Jadrtovca i Zablaća. Na području otoka Krapnja su priključena gotovo sva kućanstva, kao i na rekonstruirane kolektore na području grada Šibenika.

 

  1. Vodoopskrba:
  • Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naseljima Brodarica, otok Krapanj, Jadrtovac i Zablaće te dijelom u gradu Šibeniku: rekonstruirano je 35,79km cjevovoda

Izgrađeno je preko 2300 vodovodnih kućnih priključaka.
Sva kućanstva koja su imala priključke su prespojena na novoizgrađenu rekonstruiranu mrežu na području cijele aglomeracije. Konstanto se priključuju nova kućanstva na vodovodnu mrežu.

Imate prijedloge

Ukoliko imate prijedloge kako bi poboljšali izvođenje projekta molimo dojavite nam.

Što sve projekt Aglomeracija obuhvaća i zbog čega toliko traje?

Pronađite odgovore na ovo i slična pitanja, a ako vam je još nešto palo na pamet, slobodno pitajte.

A

Brodarica
i Podsolarsko

B

Brodarica
i Krapanj

C

Jadrtovac

D

Zablaće

E

Šibenik