Komponenta C

Komponenta C obuhvaća naselje Jadrtovac.

Projektom Aglomeracije Šibenik izgraditi će se kanalizacijska mreža naselja Jadrtovac u ukupnoj duljini od cca. 4.900 m s izgradnjom 1 nove crpne stanice te priprema za kućne priključke.

Napraviti će se rekonstrukcija vodoopskrbne mreže dijela naselja Jadrtovac u ukupnoj duljini od cca. 4.220 m s prespajanjem kućnih priključaka.

metara nove vodovodne mreže

metara nove kanalizacijske mreže

Vijesti o radovima na ovom području

Imate prijedloge

Ukoliko imate prijedloge kako bi poboljšali izvođenje projekta molimo dojavite nam.

Mogu li građani postaviti pitanja, uputiti prigovor ili zatražiti dodatna pojašnjenja o pojedinim dionicama radova?

Pronađite odgovore na ovo i slična pitanja, a ako vam je još nešto palo na pamet, slobodno pitajte.

A

Brodarica
i Podsolarsko

B

Brodarica
i Krapanj

C

Jadrtovac

D

Zablaće

E

Šibenik