Pokušali smo na jednom mjestu dati odgovore na sva važna pitanja koja bi vam mogla pasti na pamet o projektu, radovima u Ulici kralja Zvonimira i organizaciji prometa u gradu.

Sigurno smo ponešto i zaboravili pa nas slobodno pitajte aglomeracija@vodovodsib.hr

1. Što nam donosi projekt Aglomeracija Šibenik i zbog čega je tako važan?

Aglomeracija Šibenik jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata grada Šibenika u 21. stoljeću. Riječ je o projektu kojim će se financirati izgradnja i rekonstrukcija 51 kilometra kanalizacijske mreže i ugraditi oko 35 kilometara vodovodne mreže. Ukupna vrijednost projekta Aglomeracije Šibenik iznosi 397 milijuna kuna, od čega je 272 milijuna bespovratnog europskog novca, a razliku financiraju Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatske vode, Vodovod Šibenik i Grad Šibenik.

U proteklim godinama, svjedoci smo ubrzanog rasta smještajnih kapaciteta, turističkih dolazaka i noćenja. Isto tako, svjedoci smo i brojnih medijskih napisa o neugodnim i po zdravlje opasnim ekološkim incidentima u turističkim mjestima diljem obale u kojima infrastruktura ne prati razvoj turističke aktivnosti. Septičke jame, nekontrolirano ispuštanje otpada u more blizu obale, kao i neadekvatna, podkapacitirana  rješenja predstavljaju jednu od najvećih prijetnji razvoju turizma i kvaliteti života domaćih ljudi.  Po završetku projekta Aglomeracija Šibenik, čak 98 posto korisnika na području grada Šibenika bit će spojeno na sustav odvodnje i pročišćavanja. Osim što ćemo stanovnicima poboljšati uvjete života i komunalne opremljenosti, ovaj projekt podrazumijeva čisto more i smanjenje broja septičkih jama kao važan preduvjet daljnjem turističkom razvoju našeg grada. Po završetku radova sve će ulice kojima prolazi projekt dobiti novi asfalt, a na pojedinim mjestima i nove rubnike, nogostupe, javnu rasvjetu i dr.

U samom gradskom središtu, u Ulici kralja Zvonimira, paralelno s projektom Aglomeracija, bit će realiziran niz  drugih zahvata i aktivnosti. Postavit će se i nove električne i plinske instalacije, nogostup, javna rasvjeta, autobusno stajalište i podzemni kontejneri. Istovremeno rješavanje različitih infrastrukturnih projekata je jamstvo da, po završetku projekta Aglomeracija, u glavnoj Šibenskoj ulici godinama neće biti potrebe za novim radovima i kopanjima.

Stoga molimo građane na strpljenje. Godina koja slijedi proteći će u građevinskim radovima, buci, prašini i otežanom kretanju gradom. Ali, po završetku radova u Ulici kralja Zvonimira, te istovremenom završetku radova na Poljani, Šibenik će dobiti sasvim novo lice centra grada i kvalitetu života kakvu naši građani zaslužuju.

2.  Što sve obuhvaća projekt i zbog čega toliko traje?

Projekt obuhvaća obnovu i izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže u 23 ulice u Šibeniku, kompletnu izgradnju kanalizacijske mreže i rekonstrukciju vodovodne mreže za naselja Brodarica, Krapanj, Zablaće, Podsolarsko i Jadrtovac.  Izgradit će se 12 crpnih stanica, rekonstruirati postojeća centralna crpna stanica u Mandalini i postaviti novi cjevovod od uređaja za pročišćavanje s što će riješiti neugodne mirise koji se javljaju tijekom ljeta.

Radovi će biti završeni do kraja 2021. godine ili  u prvom kvartalu 2022. godine. Radi se o vrlo složenom zahvatu koji podrazumijeva radove na većem broju lokacija istovremeno. Ukupan projekt dijeli se na pet zona, odnosno komponenti:

A – Područje Brodarice sjeverno od jadranske magistrale, te Podsolarsko
B – Područje Brodarice uz magistralu, te južno od magistrale.
C – Jadrtovac
D – Zablaće
E – Uže područje grada Šibenika

Istovremeni rad na više lokacija zahtijeva pažljivo planiranje početaka i završetaka radova na pojedinim dionicama, kako bi se uskladila prometna rješenja i izbjegla potpuna blokada pojedinih četvrti. Dodatne poteškoće uzrokuju nepredviđene situacije na terenu, kao i turistička sezona i gužve zbog koji je potrebno planirati posebnu dinamiku rada

3.  Centar Šibenika je već odavno spojen na kanalizacijsku mrežu. Zar je baš potrebno izvoditi radove u Ulici kralja Zvonimira i blokirati cijeli grad? Što će građani dobiti ovim radovima?

Istina je da su gotovo sva domaćinstva na užem području grada Šibenika već sada spojena na kanalizacijski sustav i da većina građana nakon radova u Zvonimirovoj ulici naizgled neće dobiti novu uslugu. Ipak, važno je naglasiti da se radi o sustavu starom više desetljeća koji svojim kapacitetom i tehničkim karakteristikama ne prati potrebe nastale uslijed rasta broja ljudi u centru tijekom sezone. Veći kapacitet kanalizacijskih cijevi bolje će apsorbirati i pritisak na kanalizacijski sustav koji nastaje uslijed velikih oborina. Nove instalacije predstavljat će kvalitetno rješenje za idućih pedeset, a možda i više godina. I na kraju, gradska uprava je dobila priliku da europskim novcem „otvori“ glavnu gradsku ulicu i iskoristi priliku, te nizom manjih, popratnih projekata, riješi brojna komunalna pitanja u samom centru grada. Tako će ova prilika biti iskorištena i za postavljanje novih električnih i plinskih instalacija, nogostupa, rasvjete, autobusnih stajališta i podzemnih kontejnera i na taj način uspostavi infrastrukturu za duže razdoblje.

4. Zašto radovi u Ulici kralja Zvonimira nisu organizirani na način da jedan prometni trak uvijek bude slobodan za prolaz automobila?

Prilikom planiranja radova stalno se tražilo rješenje da jedna prometna traka ostane otvorena, pa čak i po cijenu da se radovi malo odulje. To nam je svima bila prva želja i misao vodilja. Svjesni smo da je Ulica kralja Zvonimira glavna i jedina gradska ulica i da će prekid prometa uzrokovati brojne poteškoće. Ipak, zakoni fizike su neumoljivi. Iskopi će mjestimično biti duboki i do pet metara. Cijevi koje postavljamo promjera su većeg od jednog metra. Tome treba dodati i prostor za ostale instalacije koje će se postavljati paralelno s našim projektom. Strojevi potrebni za takve zahvate iziskuju određen manevarski prostor, a znamo da je Ulica kralja Zvonimira stisnuta između Starog pazara, uskog nogostupa i kuća. Jednostavno ne postoji tehnologija, niti način koji bi sve te radove mogao stisnuti u jednu prometnu traku, zajedno sa zaštitnim ogradama i prometnom signalizacijom. Voljeli bismo da je drugačije, ali ovo je zaista jedino rješenje

5. Kako će izgledati tijek izvođenja radova u Ulici kralja Zvonimira? Koliko će trajati radovi?

Radovi u Zvonimirovoj ulici odvijat će se u 4 faze. Započeli su 16. rujna, a trajat će najkasnije do početka turističke sezone 2020. Kako bi se omogućio nužan pristup stanarima, hitnim službama, Domu zdravlja i vozilima gradilišta, radovi će se izvoditi po dionicama između kontaktnih ulica. Prva dionica radova započela je 16. rujna i obuhvaća dio Ulice kralja Zvonimira (113. šibenske brigade) na potezu od benzinske crpke Petrol do Kronjinog magazina. Očekivani završetak radova je krajem prosinca 2019.

Druga dionica započinje u ponedjeljak, 30. rujna i odvijat će se paralelno s prvom etapom. Obuhvaća područje Ulice kralja Zvonimira od Miminca do Zadrske ulice. . S obzirom na osjetljivost lokacije, a i ovisno o vremenskim prilikama, moguća su odstupanja od zadanih rokova.

Treća faza započela je 14. listopada i obuhvaća dionicu Zvonimirove ulice od Stare ceste do ulice Primorske čete. Izvođenje radova na ovoj dionici prvobitno je zamišljeno kao dio zadnje – četvrte faze. Radovi su počeli ranije kako bi se ubrzala dinamika cijelog procesa i radovi završili prije ljeta 2020.

Završna faza radova obuhvatit će spojeve Zvonimirove ulice sa Starom cestim i ulicom Bribirskih knezova i dio od Zadarske ulice do Doma zdravlja. Kraj radova predviđen je za lipanj 2020. godine.

6. Kako će biti reguliran promet tijekom izvođenja radova?

Tijekom izvođenja radova po dionicama, promet će na tim dijelovima biti u potpunosti obustavljen. Od 16. rujna zatvorena je cesta od benzinske crpke Petrol, do Kronjinog magazina. Od nedjelje, 29. rujna zatvorena je i dionica od Miminca do Zadarske ulice. Kod Vatrogasnog doma uspostavljen je privremeni kružni tok koji će automobilima koji dolaze iz pravca Crnice i Stare ceste omogućiti da se okrenu i vrate nazad. Niže od kružnog toka bit će zabranjen promet svima, osim vozilima gradilišta, hitnih službi, stanara i korisnika vrtića.

Privremena regulacija prometa bit će postavljena već na Jadranskoj magistrali. Vozila koja se kreću jadranskom magistralom prema centru grada već kod čvora Njivice bit će preusmjeravana na istočni ulaz u grad. Sav promet koji ide iz centra grada prema Njivicama, Meterizama i Vodicama se preusmjerava prema Šubićevcu preko Ul. Stjepana Radića prema kružnom toku na Meterizama. Promet iz Njivica i dolazi ulicom Bribirskih knezova na Ul. kralja Zvonimira nije moguć. Do centra grada sa zapadne strane može se doći Starom cestom ili kroz Zadarsku ulicu. Izlaz iz grada moguć je Starom cestom, Istarskom ulicom ili kroz Crnicu (ulicom Ive Zaninovića i Stipe Ninića). Niže prema gradu od Vatrogasnog doma je moguć pristup samo stanarima, opskrbi, korisnicima DV Građa te potrebama gradilišta.

Pristup automobilima prema centru bit će moguć i ulicom Miminac i Zadarskom ulicom. Kako se radi o iznimno uskim ulicama bez nogostupa, a kroz koje se u vremenu izvođenja radova očekuje povećan broj pješaka, osobito djece, pozivamo građane na povećan oprez u prometu.

7. Kako će biti organiziran gradski prijevoz?

Linije gradskog prijevoza iz Njivica, sa Šubićevca i Meteriza prometovat će državnom cestom D-8 (Jadranska magistrala) preko čvora Bioci i Baldekina, prema tržnici. Uz novu trasu, ATP Šibenik objavit će i novi raspored polazaka, a isti se može pronaći na mrežnim stranicama www.atpsi.hr.

8. Koja parkirališta će biti dostupna građanima?

Tijekom izvođenja radova, stanarima će biti dostupna parkirališta u ulici Put groblja i Zagrađe. Parking u Šarinoj pekari neće biti u funkciji, niti će se za njega prodavati mjesečne povlaštene karte.

Na gornjem dijelu Stare ceste, kod tzv. vodospreme, bit će uređena površina za parking stanara.

9. Koji su preporučeni pravci kretanja i parkirališta za građane koji dolaze u centar grada i goste Šibenika?

Zbog očekivanih gužvi i nedostatka parkirnih mjesta, preporučujemo svim građanima koji su u mogućnosti, da u centar grada ne dolaze automobilom. Ako se dolazak automobilom u centar ne može izbjeći, prema centru bi svakako trebalo doći iz pravca Baldekina ili Ulicom grada Vukovara (tehnološkom cestom), te  koristiti parkiralištem u Dragi, Luci, željezničkom kolodvoru i trajektnom pristaništu. Svima koji to mogu, preporučamo da automobile parkiraju u kontaktnim zonama (Šubićevac, TEF, Baldekin), te se u centar grada upute pješke. Parkirna mjesta u Zagrađu, Put groblja, kod sv. Nediljice, kao i ona na rivi i u Docu bilo bi uputno prepustiti stanarima stare gradske jezgre koji će zasigurno podnijeti najveći teret ograničenog kretanja zbog radova.

Prepručamo izbjegavanje ulaska u grad kroz čvor Rokići jer se, zbog slabe protočnosti ulice Matije Gupca, te semafora na križanju s ulicom Stjepana Radića, u pojedinim dijelovima dana, stvaraju kolone.

10. Kako će građani dovoditi i odvoditi djecu u DV Građa?

Korisnicima DV Građa bit će omogućen pristup automobilom sve do ulaza u dječji vrtić. Automobilom će se moći doći preko Stare ceste ili kroz zadarsku. Po iskrcaju djece, roditelji se mogu okrenuti na cesti, te vratiti prema privremenom kružnom toku kod Vatrogasnog doma. Izlazak je moguć preko Stare ceste, Istarske ili kroz Crnicu. Radi bolje protočnosti, savjetujemo da pri povratku izbjegavate Staru cestu.

11. Kako će biti organiziran pristup dostavnim vozilima za opskrbu trgovina u centru grada?

Vozilima opskrbe bit će omogućen pristup do Zadarske ulice. Automobilom će se moći doći sa sjeverne strane, iz pravca Stare ceste ili kroz Zadarsku ulicu. S obzirom na usku ulicu i male mogućnosti manevra, pristup će biti moguć samo manjim dostavnim vozilima. Poduzetnicima će na raspolaganju stajati tvrtka Gradski parking sa svojim lakim dostavnim vozilima. Prekrcaj robe za dostavu može se obaviti dalje od same zone radova (npr. U Dragi), a onda se do zone radova prebaciti dostavnim vozilima Gradskog parkinga, prilagođenim za manevre u uskim i nedostupnim prostorima.

12. Kako će biti organiziran odvoz i odvojeno prikupljanje otpada?

Kontejneri za prikupljanje mješovitog otpada iz Šarine pekare bit će izmješteni na glavnu ulicu i tako dostupni stanarima. Kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada, koji se sada nalaze ispred Vatrogasnog doma, bit će dislocirani za potrebe uspostave kružnog toga. Kontejneri će biti premješteni stotinjak metara dalje, u ulicu Zagrađe.

13. Hoće li biti moguć pješački pristup iz Varoša prema staroj gradskoj jezgri?

Tijekom izvođenja radova bit će omogućeni pješački koridori prema staroj gradskoj jezgri i to kroz prolaz pored HNK i Skradinsku ulicu (kod pizzerije Fontana).

14. Hoće li biti moguć pristup vozilima hitne pomoći i vatrogascima? Kako će vatrogasci izlaziti na teren u slučaju požara u istočnom dijelu grada?

Investitori i izvođači su u stalnom kontaktu s hitnim službama te zajedno s njima planiraju koridore za eventualni pristup vozilima u slučaju potrebe. Pristup vozilima hitne pomoći i vatrogascima bit će omogućen u svakom trenutku. Kako bi omogućili brzu intervenciju u slučaju potrebe, šibenski će vatrogasci organizirati izdvojene timove koji će biti smješteni u Mandalini.

15.  Kako se građani mogu informirati o tijeku realizacije projekta Aglomeracija Šibenik? Može li se negdje saznati plan početka i završetka radova po pojedinim dionicama i pratiti tijek radova?

U ovoj fazi posebnu pozornost posvetit ćemo komunikaciji s građanima. Tijekom ove i iduće godine radit će se na više od dvadeset lokacija i zaključili smo da je potrebno uložiti puno veće napore po pitanju informiranja, ali i dvosmjerne komunikacije s građanima.

Za tu prigodu, razvili smo stranicu www.vodovodsib.hr/aglomeracija na kojoj će građani moći pronaći sve što ih zanima vezano za radove na projektu i prometnu regulaciju koja iz toga proizlazi. Osnovu stranice čini karta na kojoj su ucrtane sve trase i ulice u kojima se odvijaju radovi u sklopu projekta. Zelenom bojom iscrtane su ulice u kojima su radovi završeni. Crvenom bojom iscrtane su ulice u kojima su radovi u tijeku. Ostalim bojama iscrtane su ulice u kojima će se radovi odvijati do kraja projekta. Zumiranjem i pomicanjem karte, korisnici mogu pronaći ulicu koja ih zanima. Klikom na trasu, otvaraju se dodatne informacije za svaku ulicu, prvenstveno očekivani datum početka i završetka radova. Na taj način građani mogu vidjeti kada se očekuje početak ili završetak radova u pojedinim ulicama sve do kraja projekta. Realno je očekivati da će se neki od tih podataka vremenom mijenjati, ovisno o dinamici radova i situaciji na terenu. No važno je da ljudi već sad barem okvirno znaju kada će njihova ulica doći na red i koliko će trajati radovi. Osim karte s trasama radova, stranica sadrži i obavijesti vezane za radove; najave zatvaranja i otvaranja pojedinih dionica, prometnu regulaciju, obavijesti o privremenim obustavama isporuke vode zbog radova i drugo. Obavijesti su posložene kronološki, ali i grupirane prema zonama radova. Korisnici će se moći predbilježiti za newsletter i tako sve obavijesti vezane za radove primati izravno putem e-maila. Stranica je dizajnerski i funkcionalno napravljena vrlo jednostavno, na način da se do željene informacije može doći jednim klikom. Pojačat ćemo i komunikaciju na društvenim mrežama gdje ćemo prenositi poveznice na sve članke objavljene na stranici.

Intenzivirat ćemo izravnu komunikaciju s predstavnicima građana, u prvom redu putem predstavnika u mjesnim odborima gradskih četvrti, te izravnim sastancima sa zainteresiranim stranama. Organizirat ćemo i češće obilaske terena, te dostavljati redovita izvješća za medije na kojima ćemo izvještavati o dinamici radova.

16. Gdje građani mogu postaviti pitanja, uputiti prigovor ili zatražiti dodatna pojašnjenja od investitora ili izvođača o pojedinim dionicama radova?

Intenzivirat ćemo dvosmjernu komunikaciju kako bismo dobili i više povratnih informacija s terena.

Za komunikaciju s građanima otvorena je posebna adresa e-pošte: aglomeracija@vodovodsib.hr na koju građani mogu uputiti pitanja, prigovore, poslati fotografiju ili upozoriti ukoliko primijete da se radovi ne odvijaju prema zamišljenoj dinamici.

Obrazac za upite bit će dostupan i putem internetske stranice www.vodovodsib.hr/aglomeracija , a pitanja će biti proslijeđivana nadležnim osobama, službama ili tvrtkama.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom uspjeli približiti projekt i odgovorili na većinu vaših pitanja. Za sve ostale informacije, slobodno nam postavite upit putem e-pošte aglomeracija@vodovodsib.hr .

Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju.