Komponenta B

Komponenta B obuhvaća dio naselja Brodarica, južno od magistralne ceste D8 i otok Krapanj.

Projektom Aglomeracije Šibenik izgrađena je nova kanalizacijska mreža dijelova naselja Brodarica i otoka Krapanj u ukupnoj duljini od 12.226 m, s 951 priključkom, 6 novih crpnih stanica i podmorskim tlačnim kolektorom duljine približno 450m.

Napravljena je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže dijelova naselja Brodarica i otoka Krapanj u ukupnoj duljini od 9.508 m sa 775 priključaka, te je napravljen podmorski vodovodni cjevovod u duljini od približno 450m.

metara nove vodovodne mreže

metara nove kanalizacijske mreže

Vijesti o radovima na ovom području

Imate prijedloge

Ukoliko imate prijedloge kako bi poboljšali izvođenje projekta molimo dojavite nam.

Što nam donosi projekt Aglomeracija i zbog čega je tako važan?

Pronađite odgovore na ovo i slična pitanja, a ako vam je još nešto palo na pamet, slobodno pitajte.

A

Brodarica
i Podsolarsko

B

Brodarica
i Krapanj

C

Jadrtovac

D

Zablaće

E

Šibenik