Pogledajte koliko smo kilometara cijevi za vodovod i odvodnji ugradili te postavili novih priključaka po komponentama u sklopu projekta Aglomeracija Šibenk.